Křížová cesta před hlavní poutí farnosti na Cvilíně

Hlavní pouť na Cvilíně v Krnově předchází Křížová cesta, která byla vedena P. Sebastianem Grucou, OFMConv. a spolubratry minority.
Foto: Michael Bujnovský / web Člověk a víra