Krnovský chrámový sbor

Zkoušíme každý pátek od 19.30 na faře u Sv. Martina. Sbor vede p. Václav Mička.

Krátká historie

Chrámový sbor u Sv. Martina v Krnově byl založen v roce 1908 bývalým profesorem konzervatoře, majitelem hudební školy a nejvýraznější osobností krnovského hudebního života v 1. polovině 20. století Konradem Schmitzem.

Od roku 1987 jej vede Václav Mička. Kromě pravidelného účinkování při bohoslužbách v Krnově a okolí se sbor podílí na vystupování a organizaci Benefičních koncertů (16 ročníků), festivalu Setkání s duchovní hudbou Krnov (10 ročníků) a na kulturním programu Česko-německých týdnů v Krnově (25 ročníků). V posledních letech sbor vystupoval při významných církevních slavnostech na Moravě a několikrát se představil také posluchačům v Rakousku a v Německu (chrám sv. Janů v Brně, diecézní pouť ke hrobu sv. Jana Sarkandra v olomoucké katedrále sv. Václava, mezinárodní festivaly duchovní hudby v Opavě, Odrách a bavorském Weilheimu aj.).

Plodná je spolupráce se sborem v německém Biberbachu, světovými hudebníky z rodiny krnovského rodáka Heinze Hünera a skladatelem Dr. Jiřím Laburdou. Sbor také na koncertě doprovázel slovenskou legendu Pavola Hamela. Při příležitosti 100. výročí založení Československé republiky dostal sbor pozvání na setkání a vystoupení historických sborů v Praze, které se konalo v říjnu 2018 pod záštitou Národního divadla a Národního muzea. V roce 2019 se s podporou ČT podílel spolu s Bárou Basikovou, Janou Kirchner, Lenkou Dusilovou, Anetou Langerovou, Vojtěchem Dykem a dalšími na vzniku videoklipu k 30. výročí sametové revoluce a 50. výročí Unie Českých pěveckých sborů.
V roce 2012 bylo sboru uděleno ocenění města Krnova „Za reprezentaci města v České republice a zahraničí a za uchování hudebních tradic ve vysoké kvalitě“.

Společenství seniorů

Scházíme se 1x měsíčně v úterý (po domluvě) po ranní mši svaté V po ranní mši sv., což je asi v 8 hodin.
Oficiálními animátory tohoto společenství jsou paní Anna Gajdošíková a Libuše Macháčková.

Krátká historie a popis činnosti

Naše společenství vzniklo v průběhu roku 2017 a schází se pod hlavičkou Centra pro rodinu Biskupství ostravsko-opavského.

Pracujeme s materiály, které nám vedoucí seniorů na biskupství připravují. Scházíme se 1x měsíčně v úterý (po domluvě) po ranní mši svaté, setkání trvá přibližně 2 hodiny. Čteme text, který je na ten měsíc připravený, a podle pracovních listů si o něm povídáme.
Společně se modlíme, zazpíváme si, popovídáme, zasmějeme, sdílíme, co kdo prožil, viděl, přečetl, co se chystá nebo co je potřeba v kostele či na faře uklidit.  Na každém setkání neživíme jen duši, ale i tělo a máme vždycky něco dobrého k zakousnutí. Máme taky připravené nějaká ta „cvičení mozku“.

V tomto školním roce začneme už šestý rok našeho setkávání a tématem pro tento rok bude „Poselství Janova evangelia“. Tak se už moc těšíme na všechno, co v tomto našem krásném a živém společenství prožijeme.

Budeme moc rádi, když se naše společenství rozroste o další členy, každý senior je očekávaný a vítaný.

Modlitby matek

Skupinka pod vedením Anny Petrekové a Alice Jankové se schází jedenkrát za 14 dní vždy v pondělí po ranní mši svaté u minoritů v kapli. Průběh setkání je následující.

1. Prosíme Ducha svatého, aby vedl naše setkání.

2. Prosíme za ochranu před vším zlem.

3. Prosíme za odpuštění.

4. Prosíme abychom byli v jednotě.

5. Chválíme Boha modlitbami a písněmi.

6. Prosíme za jednotu se všemi skupinkami hnutí “Modlitby matek”.

7. Čteme z Písma svatého.

8. Děkujeme za dar mateřství.

9. Vložíme lístky se jmény našich dětí do košíčku u paty kříže a následuje modlitba odevzdání do Pánovy péče.

Společenství “Modlitby matek”, které v naší farnosti probíhá už několik let. Modlitby matek (zařazeny do Solace community) byly založeny v roce 1995 v Anglii. Rozšířily se do více než 80 zemí celého světa. Na vytvoření skupinky stačí dvě matky.
Více o společenství ZDE.

Spolčo

Spolčo je pro všechny ve věku od 11 let. Koná se většinou každou sobotu v 16:30.
Na programu je modlitba, katecheze, sdílení, pokec a nejrůznější aktivity.
Máme taky instagram, kam přidáváme výběr fotek z různých akcí, setkání a další inspirativní obsah!!! www.instagram.com/krnovske_ovecky/

Pokud ti tady něco chybí, napiš na krestanek@seznam.cz.

Spolčínko

Pro děti od 4 let až do 6. třídy probíhá každý pátek od 16:00.
Program spočívá ve společné modlitbě, her, zpívání a tvoření.