Aktuální oznámení

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí. Aktuální přehled naleznete ZDE.

První svaté přijímánípříprava 2022/2023

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat materiály pro přípravu.
Některé materiály s ohledem na autorská práva budou mít omezený přístup a budou pouze ve “Studijní knihovně” s přístupovým heslem.
Více informací u P. Mgr. Pavla Obra / pobr@doo.cz nebo +420 736 134 861
V případně, že nemáte dostatečné internetové připojení, kontaktujte o. Pavla pro dodání podkladů v offline podobě, např. na USB klíči, nebo lze přednášky nahrát přímo do vašeho telefonu.

Kdo žízní, ať přijde. Téma týdne #35

Pán nemůže přijít se svou láskou tam, kde po tom člověk netouží. Ježíš ví, že naše srdce je denně bombardováno tolika informacemi, že hlas Boží často v tom hluku nejsme schopni slyšet. Ježíš skrze Ducha svatého chce naplnit všechny nejvnitřnější touhy, k naší veliké radosti.

Někdy je v našem životě potřebné udělat krok důvěry a vyjít na poušť, kde můžeme sestoupit do našeho nitra a objevit v té hromadě věcí, jimiž jsme ztratili tah na branku, třebas i Ježíše. Tak nějak se zastavit a ohlédnout se po tom co je za námi, a nasměrovat svůj život právě tam, kde se setkáme s Ježíšem, Otcem v Duchu Svatém.  …

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Budete mými svědky. Téma týdne #34

Duch Boží potřebuje místo, kde může prostor pro hnízdo, aby mohl vyvézt svá mláďata. Hnízdo si tvoří z balastu našich slabostí. Ježíš se celou dobu nechává vézt Duchem Božím. A když Ježíš prosí o Ducha Svatého, pak nás k tomu vede a je to pro nás velmi důležité. Pán si to přeje, abychom jednali v pravý čas, hledali Boží království a usilovali to plnit Boží vůli, tak dostaneme všechno co potřebujeme a ještě více.   …

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Miluješ mě více... Téma týdne #33

Někdy se nám může zdát, že toho po nás chce Bůh mnoho. Je to skutečně tak? Víte je důležité učit se rozlišovat v tom co právě děláme. Jaký je cíl a chce-li to zrovna po nás Bůh. Cíl může být krásný a vznešený, ovšem pokud mě to natolik vyčerpá, že už nemám sílu ani čas na to podstatné, pak je důležité přehodnotit své priority a ptát se Boha jak to vidí On. Jedna z pastí nepřítele je, že nás zahltí natolik prací, že už nebudeme mít prostor na sebe, blízké a rodinu, což povede časem k vyhoření a vyčerpání, které vystřídá deprese. Je to pak nebezpečný stav, kdy už je potřeba vyhledat odbornou pomoc. Už si pak není možné pomoci sám. Petr si myslel, že vše zvládne sám,  …

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého. Téma týdne #32

Boží láska je jako dar, který Bůh dává v neomezené míře. Nepřítel přichází, aby nás o tento dar obral. V našich životech je mnoho zranění, kdy jsme naráželi na představy lásky druhých. Když budeš takový a takový, budu tě mít rád/a. Když nebudeš, pak bude zle. Představa nezištné lásky spočívá v tom, co zakusíme jen u Boha. Bůh nás miluje zcela nezištně a dokonale. Proto zaplatil největší cenu za to, abychom my mohli žít s ním navždy. Žít v přítomnosti Ježíše je nezbytný předpoklad pro přijímání Ducha Svatého. Z něj je potřeba čerpat posilu pro situace, které život přináší. Nikdy nejsme na nic sami. Každá situace má několikero řešení, ovšem ne vždy je dokážeme vidět všechna. Proto zde jsou přátelé, se kterými můžeme sdílet své utrpení a bolest. 

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Kdo by nás odloučil od Boží lásky? Téma týdne #31

Jak napovídá otázka sv. Pavla, který ji klade do pléna, tak je nezbytné si uvědomit, že odpověď je jen jedna, jsme to my sami. Vysvětlení hledejme právě v největší zbrani, která proti Bohu existuje. Je to svoboda, kterou nám dal. My sami můžeme říci Bohu ne. Je pravdou, že i když Bohu řekneme ne, on nás nepřestane milovat. Problém spočívá právě v tom, že když máme malou víru, nesnažíme se ji rozvíjet a budovat ji. Pak o ni přicházíme. Neseme ji v nádobě hliněné, a to proto, aby se nikdo z nás nemohl vynášet před Bohem, nebo lidmi.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Prosme Ducha Svatého ve věci tří základních pravd. Téma týdne #30

Milovaní, začala nám velikonoční doba a vstoupit do ní můžeme zamýšlením nad Duchem Svatým, třetí Boží osobou. Většina z nás jsme byli biřmováni a tak se můžeme ohlédnout trochu zpět a zhodnotit jak jsme na tom s našimi charismaty. Dary ducha jsou sice rozmanité ale je jen jeden Duch. Duch Svatý je dárce života, oživuje kamenná srdce, srdce, které ztvrdly a jsou uzavřená. Zítra budeme slavit neděli Božího milosrdenství, což ukazuje na Boží lásku, která se slitovává nad hříšníkem a vyvádí na světlo. Před Bohem se nemusíme skrývat, on není zlý. Chtěl bych nás povzbudit k obnově svého vztahu s Bohem. Prosme o dar Ducha Svatého aby nás vedl v těchto časech k cestě na hlubinu. Abychom stáli pevně v těchto pravdách, jak nás vede pater Pio: 

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Jděte do celého světa. Téma týdne #29

Rozměr odpuštění se odehrává v čase. Někdy potřebujeme prostor k tomu, abychom mohli odpustit bližnímu, sobě, nebo i Bohu. Rovinu spravedlnosti pak nahrazuje milosrdenství. Chtěl bych k nynějšímu času povzbudit, aby jste se nebáli přistoupit ke svátosti smíření, která je krásným projevem Boží lásky jako v eucharistii. 

Existují tři hlavní rozměry Lásky. Láska projevená vůči Bohu, bližnímu a k sobě samým. Jakákoliv nevyváženost přetěžuje ty dvě ostatní. Působí pak smutek v našem srdci. …

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Chápete, co jsem vám udělal? Téma týdne #28

Když jim tedy umyl nohy, zase si vzal na sebe své šaty, zaujal místo u stolu a řekl jim: »Chápete, co jsem vám udělal? Jan 13,12

Tajemství se nedá vysvětlit, dá se však prožít. Když jsme účastni mši svaté, jsme účastni největšího tajemství, které můžeme prožívat. Jde o vztahovou svatební smlouvu, kdy Ježíš prostřednictvím eucharistie je ženich. My jsme jako nevěsty, které mají vyjádřit lásku Ježíši tím, že jej přijmeme se vším všudy jak utrpením, tak vzkříšením jako On nás. …

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Dům se naplnil vůní té masti. Téma týdne #27

Marie vzala libru drahocenného oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a utřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní toho oleje. Jan 12,3

Vyznáním víry přiznáváme Boží plán s Kristem, a také s námi. Je vyjádřením příslušnosti ke Kristu. Má první modlitba, kterou jsem se naučil jako první byla právě tato. Vyznání víry podle obrázků. Až po čase jsem se naučil modlitbu Otčenáš a další. Víra se vztahuje k tomu, čemu nebo komu věříme. Víra se vztahuje k věřené věci či informaci, naopak důvěra je proces vztažený k osobě. Vše, co se týká vyznání víry, se zároveň týká i Boha. To, jak prožívám svůj život s Bohem, svědčí o tom, jaký vztah důvěry s ním máme. …

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Chci ti něco povědět. Téma týdne #26

Za pár týdnů se nám pomalu bude probouzet jaro k životu. Znamená to, že duch bude viditelně pracovat na rozkvětu všeho, co spalo zimním spánkem. 

Slovo žij a buď se nám má stát povoláním živého Boha k tomu nejen abychom žili my. Nýbrž abychom byli také prostředníky Božího slova tomuto světu.

Dnešní doba má dva veliké problémy. Prvním problém je rychlost. Snaha vše urychlit, zkrátit a rozmělnit. Ovšem některé věci nelze urychlit, jinak to bude mít nedozírné důsledky na nás, nebo na okolí. Druhý velký problém je …

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Nepolíbil jsi mě. Téma týdne #25

Jako laik jsem si uvědomoval, že my jako lidé k Ježíši můžeme přistupovat jako vyděrači. Vyděrači ve smyslu lásky. To že někdy necítíme Boží přítomnost, nebo duchovní útěchu, nemá pro nás znamenat, že se přestaneme modlit nebo chodit ke svátostem. Naopak, má nás to vést k většímu úsilí vytrvat v tom dobrém co bylo, když jsme zakoušeli duchovní útěchu.

Je nesmírně důležité, byt plně přítomen v daném okamžiku mše svaté. Od úmyslu setkat se s Ježíšem, až po jděte ve jménu Páně. Podaří-li se nám to, je to zázrakem. Proto potřebujeme Boží pomoc, pomoc Ducha svatého, aby nás vedl a doprovázel.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Dar eucharistie. Téma týdne #24

Když jsem se ve svých deseti letech rozhodl věřit v Boha začal jsem chodit do náboženství. Poznával jsem slavení eucharistie jako setkání s druhými kolem oltáře. Střed byl eucharistie, to ostatní byl tzv. bonus, na který jsem se moc těšil. V naší farnosti (Poruba) bylo hodně společenství rodin, ministrantů malých, středních a velkých. Scholičky a scholy, společenství mládeže. Jezdívali jsme na víkendovky, prožívali jsme spolu mnoho krásných chvil.
Bylo úžasné, že se nám věnoval náš kněz a prožíval s námi to, co jsme prožívali my. Byl přítomen na všech akcích a my jsme se na něj těšili. …

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Jak z hříchu ven? Téma týdne #23

Morálka nás učí, jak se do hříchu nedostat, bible – Boží slovo nás naopak učí jak z hříchu ven. Je důležité, aby se tyto rozměry navzájem doplňovali. Je moc krásné vnímat to, že v bibli nenalezneme tragédii. Definitivní zničení člověka, jako je to mnohdy v mnohých starých příbězích.

Vše je možné napravit, ne vrátit, ale uzdravit. Naše hříchy jsou pro Boha jako bláto, které jsme získali skutkem proti lásce k Bohu, sobě, nebo bližnímu. Jsme jako malé děti a jak se zašpiníme, tak se hodně stydíme a nelíbíme se samy sobě. Co by udělala naše maminka, kdyby nás viděla. Chtěla by nás umýt a věci vyprat. O tom je svátost smíření. Je to jeden z pokladů církve. Spolu s eucharistií je to rozměr lásky Boha k člověku. Mše má pro naši duši charakter svatební hostiny, kdy Ježíš je ženich a my nevěsta. On se nám dává cele a co mu přinášíme my? 

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Rozlišování dobra a zla. Téma týdne #22

Každý z nás jsme v určité chvíli našich životů poznali, když jsme něco neudělali dobře, nebo pokazili. Jako děti jsme byli nevinní, ale v dospělosti mají naše chyby následky. Často to bývá poničený vztah s tím, na kterém mi záleželo. Na prvním místě našich životů je to často náš vztah s Bohem. Každý známe desatero a víme co nám říká. Ne vždy se nám daří jej uplatnit v životě na sto procent. Pro hudebníky by se dalo říci, že kdykoli porušili desatero, tak jakoby zahráli úplně jiný tón v symfonii našeho života. 

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Kontemplace, pozdvižení mysli k Bohu. Téma týdne #21

Za den se nám naskýtá mnoho vnějších podnětů, které nám mohou krást čas. Dnešní doba není jednoduchá, nejbližší co máme po ruce je náš mobil, který nám mnohdy bývá zdrojem informaci. Informace, které do sebe dostáváme dnes a denně nás mohou buď formovat, nebo deformovat. Média jsou dnes zmítána mnoha informacemi a dezinformacemi. Každý z nás se učíme rozlišovat na základě vlastní zkušenosti, nebo zkušenosti těch, kteří jsou kolem nás. Nedávno jsem si uvědomil, že informační kanály z nichž čerpáme utváří naše smýšlení. Kdybych četl prorusky nastavené kanály, budu smýšlet jako ruský občan nadávající na Ameriku a imperialismus. Budu-li naslouchat proamerickým kanálům, pak budu negativně nastavený proti Rusku a oligarchům, potažmo komunismu. 

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Duchovní četba, naslouchám Bohu? Téma týdne #20

Nemusíme hltat bibli po stránkách, ale můžeme si z ní vytáhnout právě to co nás v daný okamžik nejvíce osloví. Co se nás dotýká. Tak se nám může Boží slovo stát živým Slovem a v pravý čas budeme schopni svědčit o Bohu slovem, nebo skutkem.

Jedna z krásných modliteb je modlitba růžence, která je modlitbou exorcismu. Učí nás rozjímat to živé slovo, život Ježíše Krista. Jeden ze světců říká, že každý kdo se pomodli růženec, tak jako by dal Marii kytici růží, a zde bych doplnil , že každá z nich představuje milost pro ty, kteří to nejvíce potřebují. Tak se my všichni podílíme na rozvoji Božího království spolu s Matkou Boží. 

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Modlitba2. Duch Svatý se projevuje skrze modlitbu. Téma týdne #19

Modlitba jak jsme si již řekli má mít charakter rozhovoru s Bohem, takto je potřeba vést děti. Začínají se učit základní modlitby Věřím, Otče náš, Zdrávas Maria, pod ochranu tvou, Zdrávas královno, sláva Otci …  jsou to společenské modlitby s vlastní dynamikou a krásou. Mají nás vést do hlubšího vztahu s Bohem, kdy se modlitba transformuje, tedy přetváří do osobního rozhovoru.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Modlitba. Téma týdne #18

Milovaní, než vstoupíme do doby postní, začneme těmi nejzákladnějšími kameny duchovního života. První z nich je modlitba. Modlitba se nedá omezit na určité metody a způsoby, že bychom řekli „já se modlím růženec a tam se setkávám s Ježíšem a to musí dělat druzí také, protože to stojí za to“.

Položme si pár otázek:

 1. Jaká je má modlitba? 
 2. Modlíme se doma společně?
 3. Co by mi pomohlo k tomu, abych si našel více času na modlitbu?
 4. Dá se práce vnímat jako modlitba života?
 5. Byl jsem někdy na exerciciích, vím co je to?

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Nová perspektiva. Téma týdne #17

My nejsme schopni pomoci stejným způsobem všem, dříve či později bychom asi vyhořeli. Ale jsme schopni druhým naslouchat, ovšem někdy stojí za to říct, že dotyčnému nejsem schopen pomoci tak, jak ode mne dotyčný očekává, ale mohu se za něj pomodlit a odevzdat tu záležitost Bohu. Nebojme se měnit své priority a cíle, protože to je život s Bohem. Je to dobrodružství a rozmanitost lásky. 

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Slabost. Téma týdne #16

Slabost jako strach ze selhání. Naše hodnota není závislá na tom, co děláme, nebo neděláme. Naše hodnota spočívá v tom, že jsme. Možná si řekneme, ale co mám dělat? A Ježíš nám říká jediné pravidlo 

Celý Zákon totiž ve své plnosti je obsažen v jediné větě: ‘Miluj svého bližního jako sebe‘. Gal 5,14

Někdy to vyžaduje odvahu dělat věci, které jsou nad naše logické smýšlení, ale pak to stojí za to.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Identita. Téma týdne #15

Milovaní, prožíváme čas naděje, která se projevuje v našich vztazích. Naší nadějí je sám Ježíš, který se rodí v našem srdci znovu a znovu a znovu. Někdy nám může připadat, že jsme stále v nějakém koloběhu, kdy se k Bohu přibližujeme a pak přijde chvíle, kdy nás hřích posune zase zpátky. Tento pocit je důležité opustit, proto, že již nejsme otroky hříchu, ale jsme synové a dcery živého Boha. Vnímat tuto identitu a žít v ní je velmi těžké. Těžké pro každého, kdo Boha vnímá jako soudce, policistu, dozorce. Těžké v samotné představě, kdy Bůh není nezištným láskyplným Otcem.

Možná by stálo za to se trochu podívat zpět a položit si otázku.

 • Uvěřil jsem nějaké lži o Bohu Otci?
 • Byl mi můj táta dobrým otcem?

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Od sirotka k synu / dceři. Téma týdne #14

Cestou od postoje siroty k postoji synů a dcer

„Rozdíl mezi sirotkem a Božím synem je, že syn a dcera chce konat Boží vůli, ale sirotek naslouchá stále svým pravidlům ve svém srdci.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


S čím se mohou děti setkat na internetu? Téma týdne #13.A

Děti se dostávají na internet bez dohledu svých rodičů stále dříve. Virtuální svět je ale plný různých nástrah. S čím se děti na internetu běžně setkávají a jaký to může mít dopad na jejich vývoj?

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Sirotci v Bibli. Téma týdne #13

Tak už se nám pomalu chýlí konec adventního času, prožíváme 3. radostnou neděli adventní, která má poukázat na to, že ať už se nacházíme kdekoliv na cestě našich životů, kdekoliv na cestě duchovního růstu, Bůh je na cestě vstříc k nám. On se nikdy nevzdává, ani nevzdá v zápase o naši duši a naši spásu. To nám může být nadějí, která v našem srdci vzbudí radost. Nejsme na nic sami. 

Ježíš řekl: “Kdokoli není proti nám, je s námi. Jestli nejsou s námi, jsou proti nám.”

Je důležité vnímat za jakých okolností se naše pravidla aplikují.

Sirotci si napíší mnoho pravidel, aby se vyhnuli konfliktům. A čím víc se setkává sirotek s druhými, pak se vytváří nová a nová pravidla, ale to nevede ke štěstí. To jak se lidé chovají, často vyplývá ze starého zákona sirotství. Často soutěží. Jestliže neznáme svou hodnotu, pak se jí snažíme hledat úplně v něčem jiném.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Sirotci a synové. Téma týdne #12

Robert říká, že byl dlouhý život sirotkem, ovšem lepší než jakákoliv věc na zemi, zajišťovat rodinu, starat se o její potřeby. Mám lepší vztahy než dříve, mám krásný vztah se svým otcem. Ovšem předtím jsem byl sirotkem. 

Sirotci v bibli vs. synové
Bůh nás neovládá, ale miluje nás. Dal nám svobodnou vůli, proto s námi může zažívat vztah lásky.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Falešné útěchy. Téma týdne #11

Někdy se může z útěchy stát závislost, která má nějaký kořen. Proto je někdy potřeba se podívat na svůj život Božím pohledem.  Každý z nás máme různé útěchy, některé jsou hříšné a jiné nebezpečné, a jiné Bohu milé. 

Z hříšných to často může být alkohol, pornografie, nevěra, závislost na drogách, počítači, hrách nebo sociálních sítích (mobilu), přestat chodit na mši sv. a ke svátostem, pro hřích, kterého se nechci vzdát. 

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Záchrana v době chaosu a krize víry. Téma týdne #10.B

Milovaní, zítra, v  neděli 20. 11. 2022 oslavíme slavnost Ježíše Krista Krále. V našem životě má každý určitou zkušenost s Ježíšem. Pro někoho je Ježíš jako lékař, když se modlil o dar zdraví a byl uzdravený. Pro někoho může být zase jako starší bratr, který pomáhá v náročnějších situacích a vyzývá k odvaze objevovat Otce. Pro někoho může být třebas i soudce, který vyčítá kdykoli klesneme. Nebo Pán našeho života, kdy jsme mu dali svůj život, aby nás vedl. Nebo podobný termín Král. My jsme nezažili dobu krále, panovníka. Ovšem dovídáme se o králích z pohádek. Ať už to byli moudří, pošetilí, sobečtí, násilničtí králové tak měli moc, kterou si ne vždy uvědomovali. Mohli dát život a mohli ho i vzít. I nám Bůh dává moc život dát nebo ho vzít. Slovo je velmi mocné, má moc proklít, i moc žehnat. Ne každý si to však vždy uvědomí a pak hrozí, že místo dobrořečení si budeme zlořečit. 

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Mateřská boží láska. Téma týdne #10.A

Ježíš je silný a pevný, ovšem je taky jako Otec něžný a jako Otec Mateřský. Mateřská láska je s námi, chrání nás a vede na místo pokoje a bezpečí.

 • David znal pocit jaké to je být v Otcově náručí. Mohl vidět Otce jako Maminku. Byli jsme dáni do rodin abychom vnímali lásku Boha otce v rovině mateřské a otcovské. Kdy nás otec miluje, tráví s námi čas a je s námi.
 • Oz 11 – Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky; byl jsem k nim jako ti, kdo zdvihají dítě ke svým tvářím, a skláněl jsem se k němu, abych mu dal najíst.
 • Iz 66 – Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu.
 • Žl 131- Hospodine, mé srdce se nevypíná, nevyvyšují se mé oči, neženu se za velikými věcmi pro mě nedostižnými. Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši jako dítě na matčině klíně; jako dítě, tak je má duše ve mně. Doufej, Izraeli, v Hospodina nyní i navěky.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Vidět smysl bolesti. Téma týdne #9

Bolest, která má smysl, tak se dá vydržet, ale bolest, která nemá smysl, tu nelze vydržet. O tom bude dnešní téma. Uvedu dva příklady ze života. První je ze školy. Jak už jsem zmínil, v první třídě jsem vlivem léků byl velmi utlumený a nebyl schopen delší pozornosti. Jednou si mojí sestru zavolala učitelka a zprvu jsem ji neslyšel, ale pak jsem slyšel každé slovo „vidíš, on vůbec nereaguje, neslyší, potřebuje jít do zvláštní školy.“ Tato slova znamenala pro mě odmítnutí. Mohlo mi být tak 7 let a tato slova jsem si uložil do srdce jako pravidlo – „Každá autorita, která tě odmítne a nepřijme, v mém srdci nebude mít místo.“ Během života jsem zjistil, že toto pravidlo není pravidlem Božím, ale pravidlem špatných okolností. …

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861

Podněty k přemýšlení:

 • Ezau pojal hořkost vůči svému bratru Jakubovi kvůli požehnání, jež mu otec udělil. Řekl si: „Teď se blíží doba smutku za mého otce, ale potom svého bratra Jakuba zabiju.“Gn27,41.
 • A Ezau mu běžel naproti, objal ho, padl mu kolem krku, políbil jej a oba plakali. Gn33,4
 1. Vyjádřil jsem někdy Ježíši, že ho mám nadevše rád a že si volím jeho jako Pana a Spasitele svého života? Jestliže ne, nevadí, pokuste se o to někdy při adoraci, najděte si ten čas.
 2. Zakouším nějakou bolest, která je nesmyslná? Proč?
 3. Jsem schopen/na obětovat bolesti a tíhu svého života Bohu?
 4. Kde jsem se zastavil na cestě s Bohem, v jaké okolnosti jsem rezignoval?

Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.


Odpuštění. Téma týdne #8

Odpuštění je jedna z cest, která je velmi náročná. Proč? Protože pravidla v našem srdci častokrát jdou proti našemu přesvědčení mysli. Jak jsme si řekli. Na hněv, nebo zranění můžeme reagovat – zatuhnutím, útěkem, bojem.

Anebo je ještě jeden, a jak už jsme zmínili, odpuštění. To je potřeba, protože, když neodpustím, pak dávám tomu druhému klíč od mé radosti a štěstí. Odpuštění se odehrává v hlavě. Ale pak je také potřeba, aby sestoupilo do srdce. Je dobré uvědomit si jaké emoce jsme prožívaly, říci si co bylo a jak a odpustili jsme si. Odpuštění neznamená, že budeme mít vztah nadále. Odpuštění je cestou pro mě i pro druhého ke svobodě.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861


Jak reaguji na svůj hněv. Téma týdne #7

Když jsem procházel náročným obdobím, tak jsem poprosil o modlitbu přátele. Když se za mně modlili, uvědomil jsem si spousta situací, které byli nefér. Šikana, rodiče, kteří mě nechápali, Bůh, na kterého jsem se hněval a mnoho dalšího. Pak se mě zeptal jeden z přímluvců, „Mohl by jsi prosím odpustit Bohu, za to co dopustil ve Tvém životě?“ Hořce jsem se rozplakal, jak mohu odpustit Bohu, když je Bůh?

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861

Podněty k přemýšlení:

 • Žl4, 5,6Ef4, 26 ,27,29, 32-32.
  1. Přiznat si, že jsem nahněvaný
  2. Nehřeš – co děláš když hněv přichází? (počítej než se uklidníš, nebo se modli růženec), neboj se napsat si to na papír, nebo si dej pauzu a odejdi na chvíli z té situace. Neprojevuj agresi násilím, chceš-li uvolnit páru najdi si boxovací pytel, polštář, nebo se v lese vyřvi se. 
  3. Najdi si v srdci ticho a nalezni v něm pokoj. Projdi si, co se událo, a popros Otce ať ti ukáže, co se událo. 

Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.


Bůh je můj skutečný otec. Téma týdne #6

Bůh žije ve mně i v Tobě. My jsme chrámy Ducha Svatého. Jestliže si skutečně uvědomíš tuto pravdu, že jsi nositelem živého Boha, pak se ti nikdy nemůže stát, že by sis připadal/a méněcenný/á. Rozdíl mezi služkou a dcerou je v srdci a jeho nastavení. Tedy kdekoliv přicházíme měli bychom; být ustanoviteli Božího království. Nepřítel zná tuto taktiku, proto je jeho cíl zničit naši identitu Božích dětí.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861

Podněty k přemýšlení:

 • Mám zkušenost s Bohem Otcem?
 • Co by mohlo být mým bůžkem, kterému sloužím?
 • Kdy jste svému partnerovi (manželce, manželovi) řekli, že je dobrý? 
 • Kdy jste mu naposledy řekli že jste dobří? 
 • Jaké máte sebevědomí?

Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.


Jsem Syn/Dcera či otrok (sirotek)? Téma týdne #5

Mohu vědět o tom, že mě někdo miluje, ale dokud tuto lásku, přijetí nezakusím na vlastní kůži, pak jsem stále jen u teorie. Jako tomu je u Lk 15 (mladší syn si žádá dědictví), ví, že je milovaný, ovšem troufá si otce požádat o dědictví, před jeho smrtí. Otec mu vychází vstříc. Naopak jeho bratr celý život dře a nedovolí si ani požádat o cokoliv, co by mohlo otce nahněvat. Je to veliké „to není fér“. Často když se srovnáváme s druhými, může nám vzejít na mysli – to není fér.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861

Podněty k přemýšlení:

 • Někteří lidé Boha neznají, neměli tu možnost z jakéhokoliv důvodu
 • Někteří lidé znají Boha avšak nezakouší jeho lásku ve svém srdci – jako by žili v pokání.
 • Někteří lidé znají Boha vnímají jeho lásku a jsou oslavou Boží zde na zemi.
 • Máme charakter pro to, co od Boha žádáme?
 • Jak bych popsal svůj vztah s Bohem, pohledem synů (dcer) na Otce?
 • Dovolili jsme Ježíši zaplatit za naše hříchy? Kdy to bylo naposledy?
 • Poznávám se v jednom z těch synů? V kterém?

Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.


Manželství je cesta dvou pohledů s jedním cílem, téma týdne #4.B

Drazí rodičové, v životě muže i ženy přichází různé změny v různých životních etapách. To může někdy vést k výměnám názorů, konfrontacím, hádkám a prostředí, které může kazit atmosféru bezpečí a pokoje v našich rodinách. Jsou situace, kdy se dá lecos vyřešit hodně rychle, pak jsou ale situace, které vyřeší až samotný čas. Povím Vám osobní zkušenost. Často jsem od svého táty očekával, aby mi byl oporou a trávil se mnou více času. Tím, že byl horníkem, tak se mi nedokázal věnovat tak jak jsem potřeboval. Často jsem mu to zazlíval ve svém srdci. Až když jsem dospěl, tak jsem s tátou musel řešit ne malé těžkosti, ale jeden kněz mi řekl. „Pavle nemůžeš očekávat od svého táty něco co mu jeho táta nepředal.“ Tím mi dalo by se říci, otevřel srdce pro lásku ke svému otci. Neboť jsem mu mohl odpustit a přijat jej takového jaký je.

Pokračování textu ve STUDIJNÍ KNIHOVNĚ.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861

Podněty k přemýšlení:

 • Nekladu na svého partnera/partnerku více než může sám unést?
 • Co mohou zakoušet děti, když se rodiče hádají?
 • Kdy jsem řekl/řekla manželce/manželovi miluji tě a nikdy to nechci změnit?
 • Jak řešíme krize v manželství a jaké místo tam zaujímá Bůh?

Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.


Setkání v zahradě, téma týdne #4.A

Svět byl stvořený jako nádherný a dokonalý. Stvořený byl pro člověka samotným Bohem. V zahradě vidíme první dějství života. Je to láska Boha k člověku, která se projevuje kreativitou v lásce. Dědičná vina způsobila to, že ne vždy jsme schopni vidět, nebo slyšet a poznat Boží vůli.
My však máme možnost vidět i slyšet Boží hlas. Jsou to naše sny, využít vlastní představivosti k tomu, abychom mohli Boha vidět a slyšet jeho hlas. Každý z nás může vstoupit do zahrady, tam kde přebývá Bůh.
Někdy naše zahrada může vypadat temně, zde je příhodné pozvat Ducha Svatého a zeptat se, jestli není potřeba někomu odpustit v mém okolí. Odpustím-li tomu, který mi ublížil, pak to pusté místo v naší zahradě může najednou vykvést a proměnit se v nádherný kout zahrady. Pokud by jste potřebovali s krokem odpuštění pomoci modlitbou, je možné se osobně a konkrétně domluvit. Vyprošuji nám, ať stále více zakoušíme blízkost Toho, který si nás zamiloval.

+ P. Mgr. Pavel Obr
+420 736 134 861

Podněty k přemýšlení:

 • Uvěřil/a jsem tomu, že se Bůh se mnou nebaví?
 • Podařilo se mi už setkat s Otcem v zahradě?
 • Je pro mě bezpečné setkat se s Ježíšem, nebo s Otcem?

Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.


Dvě smlouvy, téma týdne #3

Často se nám nechce do něčeho, co vyžaduje naši pozornost, nebo čas. Zvlášť, když se jedná o něco, co je duchovní, nebo spojeno s náboženstvím. Je to přirozená rovina naší osobnosti, která je daná touhou zakusit něco krásného, za malou námahu. Práce na našem posvěcení, je neskutečně náročná. Tuto zkušenost měla i sv. Terezka z Lisieux, když viděla schody, po kterých měla kráčet, tak si uvědomila jednu věc, není schopna je zdolat. A tak poprosila Ježíše, zdali by jí nedal výtah. A Ježíš jí vyslyšel, její cesta byla originální a krásná, leč náročná. Někdy nám Bůh pošle člověka, kterého máme milovat nezištně, i když nám ubližuje. Tak to zakoušela právě svatá Terezka, když se starala o jednu řeholnici. Je to cesta lásky, kdy ze sebe máme vydolat to nejlepší, co do nás Bůh vložil.

Podněty k přemýšlení:

 • Věříte Bohu, že je dobrý?
 • Jaké pravidla jsou v mém srdci?
 • Prožil jsem někdy bezpodmínečnou lásku?
 • Brání mi strach více se přiblížit k Bohu?

Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.


Cesta k Otci, téma týdne #2

Zatvrzelé srdce není schopné milovat. Bůh nás vede abychom hledali v našem srdci místa, které krvácí a dovolili Ježíši, aby je uzdravil. Během života jsme si mohli vystavět obranné mechanismy, veliké pevnosti, které nás mají chránit.
Někdy můžeme z našeho srdce vytvořit bitevní pevnost, kdy kdokoli se přiblíží k nám a chce nám projevit lásku bude sestřelen a zraněn. Často to děláme, aniž bychom si to uvědomovali …

Podněty k přemýšlení:

Čím je mé srdce naplněné v tuto chvíli? Přísloví 4, 23

Co mi bere pokoj?

Hněvám se na Boha?

Mám také z mého srdce pevnost?

 • Nemusím být silná/ý

Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.


Křest, téma týdne #1

Drazí rodiče, tyto přednášky pochází ze semináře „Otcovo srdce“. Sám jsem měl tu možnost se účastnit dvou seminářů. Byla to pro mě neskutečná zkušenost. S ní bych se rád podělil prostřednictvím těchto přednášek. Podívejte se na stránky https://seminarotcovosrdce.sk/ , pokud by jste vnímali, že potřebujete trochu načerpat a obnovit svůj vztah s Bohem. Doporučuji Roberta s Viky de Hoxar.
Požehnaný čas přeji, OPA

Podněty k přemýšlení:

 • Jaké jsme dostali jméno a proč?
 • Jak vnímám sebe v církvi?
 • Jak mohu prohloubit svou víru?
 • Kompletní materiály jsou ve Studijní knihovně, viz žluté tlačítko nahoře.