Slavnost Těla a Krve Páně

Dne 16. 6. 2022 jsme společně prožili slavnost Božího Těla a Krve Páně. V tento den byla jediná mše svatá, a to na Cvilíně v 18.00. Po mši svaté prošel okolo kostela eucharistický průvod se čtyřmi zastaveními. Foto: Markéta Rösnerová