Kniha Svatá Filoména, Tichá růže mučednictví, v prodeji

Příběh sv. Filomény poutavě zpracoval ve své nové knize SVATÁ FILOMÉNA, Tichá růže mučednictví, náš farník, pan Libor Rösner. Mimořádně ji můžete zakoupit tuto neděli 24. 7. 2022 v sakristii kostela sv. Martina za 200,- Kč.

Knihu lze kdykoliv zakoupit také na e-shopu: Svatá Filoména :: Nakladatelství Christianitas

Aktualizace z 27. 7. 2022. Zmínka o novém vydání knihy proběhla také na webu Diecéze ostravsko – opavské, k přečtení zde https://www.doo.cz/posledni-zpravy/5454-nova-kniha-ticha-ruze-mucednictvi-je-beletristickym-zpracovanim-zivota-sv-filomeny.html

A co o ní říká sám autor?
“Léta Páně 1802 našli archeologové v římských katakombách dosud neznámý, 1 500 let starý hrob vytesaný ve skále. Na náhrobku mohli přečíst stále zřetelný nápis LUMENA PAX TECUM FI, který přeskládáním dal podobu PAX TECUM FILUMENA – POKOJ TOBĚ, FILUMENO. Atributy mučednictví a panenství bezpečně napovídaly, že se jedná o místo posledního odpočinku křesťanské mučednice raných dob Církve svaté. Nic bližšího se o dotyčné zemřelé nevědělo, její život zůstával neproniknutelnou záhadou. Až ona sama tuto hádanku o pár let později rozluštila a prozradila o sobě to nejdůležitější při zjevení jedné řeholnici.

Kniha Tichá růže mučednictví je beletristickým zpracováním jejího života – života sv. Filomény, třináctileté dívky, která kvůli slibu zasvěcení se Kristu Ježíši odmítla nabídku k sňatku od samotného císaře a raději podstoupila mučednickou smrt, než aby se tomuto slibu zpronevěřila. Popisuje životní drama dívky, která se nebála toho, před nímž se třásl celý tehdejší svět, a která zázračně přestála četná krutá muka, která jí zhrzený panovník připravil. Popisuje střet její ryzí a nezkažené víry, čistoty srdce a mysli se zvůlí a zkažeností představitele nejvyšší světské moci, která je bezmocná tváří v tvář člověku, třebas i takto mladé dívence, jež může vše v Tom, který jí dává sílu (Flp 4,13).”