Slavnost Porciunkule v Jablunkově, Krnově a Opavě

V úterý 2. srpna budou jablunkovské alžbětinky a krnovští a opavští minorité slavit slavnost Porciunkule, s níž se mj. pojí také možnost získání plnomocných odpustků. S jablunkovskými alžbětinkami a také věřícími oslaví slavnost Porciunkule P. Jan Czudek, delegát ad omnia.

Porciunkule je vžité jméno pro kapli Panny Marie Andělské vzdálené asi 4 km od Assisi, v níž 3. října 1226 zemřel sv. František z Assisi. Slovo „porciunkule“ vychází z latinského Portiuncula a znamená „malý pozemek“. Členové řádu s františkánskou spiritualitou si každoročně připomínají posvěcení kostelíku Porciunkule vždy 2. srpna.
Tak tomu bude i letos, kdy je program v Jablunkově, začínající již pondělní vigilií, je následující:

Pondělí 1. srpna

17:00  Adorace, svátost smíření

18:00  Mše sv. s nešporami

Úterý 2. srpna

Příležitost ke sv. zpovědi:    5:30–11:00,     17:00–18:00

Mše svaté:

6:00    (česky)  –  v kostele

7:30    (slovensky) – v kostele

9:00    (česky) – na klášterním nádvoří ( P. Jan Czudek, delegát ad omnia)

10:30  (polsky) – na klášterním nádvoří (P. Witosław Sztyk, provinciál OFM)

18:00  (polsky) – děkovná mše sv. – 90. výročí posvěcení kostela

Krnovští menší bratři sv. Františka si tuto slavnost připomenou nejprve v 10:00 ve cvilínském chrámu Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení sv. Kříže a poté i v klášterním kostele v Krnově při mši sv. začínající v 18:00.

Slavnost Porciunkule oslaví rovněž minorité opavští, v jejichž kostele Svatého Ducha budou v úterý 2. srpna, o svátku Panny Marie Andělské z Porciunkule, slouženy mše sv. v 7:00, 8:00, 9:30 a 17:00 hodin.

K získání odpustků je předepsaná návštěva kostela spojená s modlitbou Páně (Otče náš) a Vyznáním víry (Věřím v Boha). Kromě toho je třeba splnit tři podmínky: sv. zpověď, sv. přijímání a modlitbu na úmysl Svatého otce (např. Otče náš, Zdrávas a Sláva).

Text a foto převzato z webu doo.cz / autor Libor Rösner