Maxmiliánovská pouť na Cvilín 13. 08. 2022

Před svátkem zakladatele hnutí Rytířstva Panny Marie Neposkvrněné (Millitia Immaculata) sv. Maxmiliána Kolbeho, Vás srdečně zveme na pouť na Cvilín u Krnova, která se koná v sobotu 13.8.2022 od 11.00.
Plakát a podrobnější informace najdete pod tímto odkazem.
Text a foto: web Immaculata.minorite.cz

Poznámka pod “čarou”

Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia Immaculatae, zkratka M. I.) je celosvětové mariánské evangelizační hnutí založené sv. Maxmiliánem Maria Kolbem roku 1917.

Rytířstvo Neposkvrněné usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou Pannu Marii. Rytíři a rytířky Neposkvrněné skrze vlastní úplné odevzdání se do rukou Matky Boží usilují v první řadě o vlastní obrácení a pak o obrácení ostatních hříšníků, zvláště odpadlíků od víry a těch, kteří ještě neznají Ježíše Krista.

Odevzdání se Panně Marii v M. I. nekončí u Panny Marie, ale směřuje ke Kristu. Je to ve skutečnosti zasvěcení se Ježíši. Mottem M. I. je „Vést každého člověka skrze Pannu Marii k Božskému Srdci Pána Ježíše“. Více o Rytířstvu zde.

Text: Libor Rösner, web doo.cz