Hlavní pouť na Cvilín 16.-18. 9.

Bratři a sestry,
přijměte pozvání na Cvilín, kde ve dnech 16.–18. 9. 2022 proběhne hlavní pouť ke cti Panně Marie Bolestné a Povýšení svatého Kříže. Program je následující:

Pátek 16. 9.
18:00 Komentovaná prohlídka poutního kostela
18:20 Varhanní koncert duchovní hudby.

Sobota 17. 9., Slavnost Povýšení sv. Kříže
17:00 Pobožnost křížové cesty
18:00 Mše svatá
Po mši sv. individuální požehnání ostatky sv. Kříže
19:30 Adorace Nejsvětější Svátosti
20:00 Moderovaná adorace
21:00 Svátostné požehnání

Neděle 18. 9., Slavnost Panny Marie Sedmibolestné
8:00 Sedmibolestný růženec
8:30 Mše svatá
10:00 Sedmibolestný růženec
10:30 Hlavní mše svatá, celebruje P. ThDr. Piotr Pawlik, OFMConv. – provinciál minoritů
12:00 Svátostné požehnání
15:00 Mše svatá v polském jazyce

Srdečně zvou
bratři minorité

Zdroj: web kostelcvilin.cz
Více informací o poutním kostele Panny Marie Sedmibolestní, ZDE.