Nové číslo diecézního zpravodaje OKNO č. 9

Drazí předplatitelé zpravodaje OKNO,
dostává se vám do ruky další aktuální vydání s bohatým a inspirativním čtením vydání 9/2022. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí pár stránek z čísla 9/2022. Časopis je k vyzvednutí v sakristii kostela sv. Martina.
V elektronické podobě lze také získat předchozí vydání ve formátu PDF na adrese: https://www.doo.cz/media-cinnost/ke-stazeni/category/28-okno-2022.html