Pouť seniorů 21. 9. v Ostravě

Milý farníci,
přijměte pozvánku na Pouť seniorů, která se uskuteční 21. 9. 2022 v 9.30 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Mši svatou předchází možnost svátosti smíření od 9.00. Po mši je zajištěno občerstvení na biskupství a následná přednáška PhLic. Kateřiny Lachmanové, Th.D.
Níže je letáček akce k nahlédnutí. Pouť s podtitulem „Především chraň své srdce“ pořádá Centrum pro rodinu.