Modlitební úmysl pro tento týden

V týdnu od 18.-25. 9. se jako farnost modlíme za:

“O posilu v nemoci paní Anežky Buchtové, rodiny Martikanů a Pavlíkových.”

Ohlášky

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 4.

Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.

Setkání seniorů bude v úterý po ranní bohoslužbě na faře.

Ve středu, 28. září, na sv. Václava, bude ve farním kostele mše sv. v 17 hod.

V Kostelci bude mše svatá také v 17 hod. a v 18:30 hod. bude v  benefiční koncert. Výtěžek bude věnován na opravu varhan. Plakátek je vyvěšen na nástěnce.

Na Cvilíně bude mše sv. 10 hod. 

Zapisují se úmysly na měsíc září.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí.