Modlitební úmysl pro tento týden

V týdnu od 25. 9-2. 10. se jako farnost modlíme za:

“Za pana Pavlíka, paní Macháčkovou, Gažovou, Gavlasovou a Buchtovou.
Za zdárně provedenou operaci setry Věroslavy.
Za dar živé víry pro rodiny a za smír v rodinách.”

Aktuální ohlášky

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 5.

Dnešní sbírka je na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Ve středu, 28. září, na sv. Václava, bude ve farním kostele mše sv. v 17 hod.

V Kostelci bude mše svatá také v 17 hod. a v 18:30 hod. bude benefiční koncert. Výtěžek bude věnován na opravu varhan. Plakátek je vyvěšen na nástěnce. Všichni jsou srdečně zváni.

Zapisují se úmysly na měsíc říjen.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí.