Modlitební úmysl pro tento týden

V týdnu od 2. 10.-9. 10. se jako farnost modlíme:

  • Za pana Lednickeho, paní Gažovou a Buchtovou.
  • Za duše v očistci.
  • O dar živé víry pro rodiny a za smír v rodinách.
  • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání.

Aktuální ohlášky

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 1.

Sbírka z minulé neděle byla na opravy kostela a vybráno bylo 8 131,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Mše sv. v Chomýži bude v sobotu 8. října v 15 hod., všichni jsou zváni.

Náboženství ve středu nebude a v pátek nebude Spolčínko.

Jsou volné úmysly na měsíc říjen.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí.