Benefice pomohla přispět na varhany v kostele sv. Benedikta v Krnově-Kostelci

Slavnostní večer Dne české státnosti 28. září, jenž je i svátkem přemyslovského knížete sv. Václava – patrona Čech a Moravy, zahájila v kostele sv. Benedikta česká hymna.

Účastníci benefičního koncertu si společně s Krnovským chrámovým sborem zazpívali i její druhou sloku, která je právě o sv. Václavovi. Protože není příliš známá, text měli všichni připravený v lavicích stejně jako vybrané sloky pro závěrečný chorál Svatý Václave. Na varhany je doprovázel Jakub Osadník, který přednesl i další varhanní skladby.

Krnovský chrámový sbor pod vedením Václava Mičky prokázal kvality procítěným a čistým zpěvem duchovních písní, což vyjádřili i přítomní dirigenti přátelských chrámových sborů Karel Kostera ze Stěbořic a Josef Drastík z Kobeřic. Program měl sváteční charakter, kdy řada skladeb byla zařazena coby pocta sv. Václavovi. S velkým zájmem si mnozí návštěvníci před i po koncertě prohlédli unikátní soubor nástěnných maleb.

Výtěžek z koncertu činí 19 000 korun a bude věnován na opravu zdejších varhan, které na rozdíl od celého chrámu nikdy nebyly rekonstruovány. Nástroj z roku 1899 s opusovým číslem 739 je dílem krnovské varhanářské manufaktury Rieger, která tehdy vyráběla desítky varhan ročně nejen pro země Rakouska-Uherska, ale i do vzdálených evropských krajin a zámoří. Mají 729 píšťal a technicky zajímavé ovládání tónů, už se však na nich podepisuje zub času a vykazují řadu problémů. „Bylo dohodnuto, že se nástroj konečně řádně opraví. Letos dojde k obnově hracího stolu za 68 tisíc korun, následovat bude měch, vzdušnice a píšťaly. Bude potěšitelné, když Krnov coby město varhan bude mít v pořádku jeden ze svých kvalitně zhotovených a zvukově zajímavých nástrojů,“ sdělil diecézní organolog Jiří Krátký. Všechny zúčastněné tak může těšit nejen zážitek ze svátečního koncertu, ale i smysluplné přispění k opravě varhan, jejichž náklady jsou odhadnuty na 400 000 korun.

Koncert připravila Římskokatolická farnost Krnov ve spolupráci s Hudebním sdružením Krnov a s podporou města Krnova.

Text: Květoslava Kukelková

Zdroj: Krnovské listy 19 / 21. 10. 2022