Pozvání na svatomartinskou pouť 13. 11. v Krnově u sv. Martina

Milí farníci, Krnováci a ctitelé sv. Martina,

po vynucené přestávce se můžete opět všichni potěšit příběhem římského vojáka sv. Martina, který přijede na koni k farnímu kostelu v neděli 13. 11. 2022 krátce po jedenácté hodině. Začínáme slavnostní mší svatou v kostele sv. Martina v 10.00 hodin.

Historický Martin, pocházející z římské provincie Panonie (dnešní Maďarsko), je spojován s mnoha příběhy. Zvláště příběh o plášti, který daroval chudákovi, nebo o husách, které prozradily jeho úkryt. Do francouzského města Tours, kde působil jako biskup a kde je také pohřben, vede od Itálie přes Maďarsko, ale také jižní Moravu speciální „Svatomartinská cesta“. Jakmile vzal Martin na sebe úřad biskupa, plně se mu věnoval. Budoval křesťanské chrámy, nabádal držitele moci k mírnosti a spravedlnosti, byl proti mučení a trestu smrti, uzdravoval nemocné, a dokonce prý vzkřísil mrtvého. Bojoval proti rozmařilosti bohatých a utlačování chudých, ducha chudoby žádal pak zejména od služebníků církve.

V podání Krnovského chrámového sboru a orchestru pod vedením Václava Míčky zazní MISSA BREVIS Jacoba de Haana. Jacob de Haan je známý svou tvorbou pro dechovou hudbu. Publikoval také různá vokální díla, včetně řady mší pro sbor a dechový orchestr.

Nezapomene se ani na tělesný požitek: ochutnávku svatomartinského vína a tradiční perníčky, které budou ženami z farnosti upečeny v hojném počtu. Nicméně husu si bude muset upéci doma každý sám.

Na svatomartinskou pouť srdečně zve římskokatolická farnost v Krnově ve spolupráci s MO KDU-ČSL.