Modlitební úmysl pro tento týden

V týdnu od 13. 11.-20. 11. se jako farnost modlíme:

 • Za zdárnou rekonvalescenci pana Hořáka a paní Dozbabové
 • O dar spásy duše pana Vrány
 • O dar zdraví a posilu v nemoci pana Reka
 • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za mládež.
 • Za mír ve světě a pokoj v srdcích lidí.
 • Za nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání.

Aktuální ohlášky

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 2.

Vyšlo nové číslo diecézního časopisu OKNO.

Dnes začíná týden modliteb za mládež.

V zákristii jsou misijní kalendáře.

Zapisují se úmysly na měsíc listopad.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí.