V týdnu od 27. 11.-4. 12. se jako farnost modlíme a prožíváme tyto události:

Neděle 27. 11. – 1. neděle adventní

Středa 30. 11. – Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Sobota 3. 12.  – Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Neděle 4. 12. – 2. neděle adventní

Modlitební úmysly pro tento týden

 • Za zdárnou rekonvalescenci pana Hořáka.
 • O dar zdraví a posilu v nemoci pana Reka a Rekové,
 • O posilu v nemoci paní Anny Odnogové, pana Krváče.
 • Na poděkování za Boží pomoc a vedení.
 • Za duše v očistci.
 • Za mládež.
 • Kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Za mír ve světě a pokoj v srdcích lidí.
 • Za nemocné v naší farnosti.
 • O dar živé víry pro rodiny a děti, za smír v rodinách.
 • Za děti připravující se na 1. sv. přijímání a jejich rodiny.

Aktuální ohlášky tohoto týdne

Úklid kostela bude v sobotu po ranní bohoslužbě, na řadě je skupina č. 4.
Dnešní sbírka je poslední v měsíci a je na opravy kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Tento čtvrtek začínají roráty. V sobotu ráno se společně sejdeme s dětmi a rodiči na rorátech.
Dnes, po druhé mši sv. bude na faře setkání rodičů dětí připravujících se na 1. sv přijímání.
Dnes jste také zváni na volejbal do tělocvičny na gymnáziu. Sebou si vezměte obuv do tělocvičny. Plakátek je vyvěšen na nástěnce a na stránkách farnosti.
Příští neděli se na faře od 14 hod. uskuteční Mikulášská besídka. Zvány jsou všechny děti farnosti, které chodí do náboženství nebo do spolčínka a jejich sourozenci.
V zákristii jsou ke koupi stolní kalendáře i kalendáře na čtení na rok 2023.
Objednat si můžete také časopis OKNO na příští rok. Předplatné je nezměněné, tedy 110,- Kč.
V boční kapli jsou knížky z pozůstalosti o. Václava. Můžete si vybrat. Je tam také pokladnička, do které můžete přispět dle svého uvážení.
Zapisují se úmysly na měsíc prosinec.

Na farních stránkách naleznete i jiné akce, které se týkají naší farnosti a okolí.