Biskup Martin David přeje všem obyvatelům ostravsko-opavské diecéze radostné a požehnané Vánoce

Lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo, světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.
Mt 4,16

Pokojné a radostné prožití Vánoc, sílu, zdraví a Boží požehnání v roce 2023

přeje a vyprošuje
+ Martin David
apoštolský administrátor

Odkaz na diecézní stránky s přáním ZDE, odkaz na stránky církev.cz ZDE.