Novoroční modlitba za Česko a jeho budoucnost v ostravské katedrále

Křesťané napříč církvemi můžou vstoupit do nového roku 2023 společně. Při ekumenické bohoslužbě se budou v ostravské katedrále na Nový rok od 16 hodin modlit za Česko, jeho představitele i dobrý výsledek blízkých prezidentských voleb.

K ekumenické bohoslužbě se křesťané různých vyznání sejdou v den třicátého výročí od vzniku samostatné České republiky. Právě budoucnost naší země bude hlavním tématem společné modlitby, při které promluví zástupci křesťanských církví, kteří působí na území Ostravy. Společně se budou modlit o moudrost pro politické představitele celé země i ostravského regionu. Důležitým úmyslem budou také blížící se prezidentské volby.

“Myšlenka ekumenické bohoslužby vznikla při společném setkávání duchovních křesťanských církví působících v Ostravě. Tuto iniciativu jsem přivítal, protože vnímám jako důležité se společně modlit za město i naši zemi a pozvat k této modlitbě i představitele veřejného života a lidi dobré vůle,” uvádí k nedělní bohoslužbě biskup Martin David, který bude modlitebnímu setkání předsedat.

Celý text na doo.cz / autor: Ondřej Elbel
Fotografie: Zdeněk Poruba, web clovekavira.cz