Nové číslo diecézního zpravodaje OKNO č. 2

Drazí předplatitelé zpravodaje OKNO,
dostává se k vám další nové vydání s bohatým a inspirativním čtením. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí pár stránek z aktuálního čísla, které je k vyzvednutí v sakristii kostela sv. Martina.
Z obsahu čísla stojí za zmínku úvodník o zasvěceném životě řeholníků, vzpomínku na zemřelého biskupa Františka Václava, rozhovory s nemocniční kaplankou nebo trvalým jáhnem Pavlem Ramíkem z naší diecéze.

V elektronické podobě lze také získat předchozí vydání ve formátu PDF na adrese: https://www.doo.cz/media-cinnost/ke-stazeni/category/28-okno-2022.html