Popeleční středa otevírá postní období

Co je Popeleční středa?
Popeleční středa je prvním dnem postní doby a zahajuje 40denní období přípravy na Velikonoce.  Během bohoslužby kněz věřícím na čelo nanáší popelec nebo jej sype na hlavu, např. se slovy: “Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš”. Pro některé lidi, kteří se s církví nesetkávají pravidelně, může být tento obřad tajemný a nesrozumitelný. Jedná se však o symboliku pokání, úctu k Bohu a lidskou křehkost.

Význam postu v dnešní době
Postní doba je období, které má pomoci věřícím více se soustředit na duchovní stránku svého života. Věřící se v tomto období snaží odříci si něco, co jim přináší potěšení (např. sladkosti, alkohol, nebo nějakou jinou radost), aby si připomněli, že nejde jen o fyzické potěšení, ale o očištění ducha a přiblížení se k Bohu.

Co přináší Popeleční středa dnešním lidem?
Popeleční středa může být pro lidi bez víry příležitostí k zastavení se, zamyslení a přemýšlení o svém životě. Tento den může být pro všechny příležitostí k přemýšlení o svých cílech, hodnotách a vztazích k sobě a  k ostatním.

Text: Kamil Šmidák
Fotografie: Ivana Buzková