Co je křížová cesta a jak se jí modlit?

Uvědomit si, že na životní těžkosti nejsme sami

Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem k Otci přislíbil Pán Ježíš svým učedníkům: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20). Tím ale řekl totéž i všem generacím věřících, vždyť on žije a je „stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 13,8). Každý z věřících v Krista na sobě může zakoušet jeho věrnost tomuto zaslíbení; stačí, že se mu s vírou otevře a spolehne se na něj. Modlitba křížové cesty potom není jen příležitost, jak si uvědomit, že náš život je plný temných a bolavých skutečností; to víme i bez ní. Je to především jedinečný způsob, jak vědomě propojit to těžké v našem životě s Kristem a s mocí jeho lásky, jak si uvědomit a prožít, že na životní těžkosti nejsme sami.

Zdroj: web pastorace.cz

Postní doba především čas, kdy držíme Ježíše za ruku

I když se to nezdá, modlit se křížovou cestu není jednoduché. Velmi lehce můžeme sklouznout k slzavému prožívání Kristova utrpení, připomínání lidských tragédií skrze silné emoce, nebo také k lidové tradici. Tak trochu nevíme, jak se modlit křížovou cestu. A ještě k tomu ji máme spojenou jen s postním obdobím, takže po ní sáhneme opravdu zřídka. 

Mě k modlitbě křížové cesty účinně přesvědčil současný dominikánský mystik, o. Joachim Badeni, který zemřel před několika lety v klášteře v Krakově. Kdysi jsem se ho ptal, jak prožívat postní dobu, a přesněji – jak prožívat pátky v tomto období. Řekl, že pro něho je postní doba především čas, kdy drží Ježíše za ruku. Kdykoli o. Joachim četl o Ježíšově utrpení, snažil se být s Ježíšem na těch místech, na kterých byl On. A přestože věděl, že nemůže udělat nic, aby Mu pomohl, snažil se to prožívat s Ním – držet ho za ruku, podporovat, být vedle Něj, s Ním. 

Zkusme Ježíše doprovázet na jeho cestě

A o tom je modlitba křížové cesty. Kdykoliv, když po ní sáhneme, měli bychom zkusit Ježíše na té cestě doprovázet. Nemusíme dělat žádné velké duchovní akrobacie, čili provádět nějaké historické a teologické analýzy, abychom dokonale pochopili, co se tam tehdy stalo – stačí jenom (až tolik) – být s Ježíšem. Být s Ním, aby na té cestě nebyl sám. Spojit se s Ním v tom, co prožíval. Nesoustředit se na sebe, ale na Něho a nebát se, že mu nestihneme říct o našich starostech a problémech. On, v každém zastavení a často způsobem, kterého si ani nevšimneme, nám dává nějakou milost. Každá křížová cesta je setkáním, které může změnit naše srdce. Ta změna se ale nestane tím, že si pomyslím: “Ó, jak ten Pán Ježíš strašně trpěl…”, ale tím, že Ho budu následovat v tom, jak miloval. 

Modlete se kdykoliv a kdekoliv

Chci vás povzbudit: “modlete se křížovou cestu nejen v postní době”. Být s Ježíšem, doprovázet Ho, můžeme kdykoliv a kdekoliv. Věnujeme-li se Mu, On se věnuje nám a našim věcem – a to vám všem moc přeji.

P. Adam Szustak 

👉 V době postní budou Křížové cesty u sv. Martina každou neděli od 15.00.

Zdroj: Seniorské okénko, březen 2023

Titulní fotografie: Ondřej Soukup, Člověk a víra