O postu pohledem víry

Zdroj příspěvku: web postnialmuzna.cz

O postu pohledem víry

Půst obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho pro nás příjemného zříci ve prospěch druhých, například omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, zbytečné brouzdání po internetu nebo jiné věci, jež nejsou pro život nezbytně nutné.

Schránka pro Postní almužnu je také vhodná jako nástroj k formaci dětí při společné večerní modlitbě nebo postní katechezi v kruhu rodiny. Při ní je možné přidat prosby za konkrétní nemocné, chudé, hladové a postižené různými katastrofami. Tím, že se omezíme ve své spotřebě, můžeme nejen prospět trpícím lidem, ale také tím obohacujeme sami sebe.

Postní almužna pomáhá vládnout duchu nad tělem

„Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.“

Jan Graubner, arcibiskup pražský

Jak se k postní almužně připojit?

K účasti na starobylé postní tradici – almužně – se může připojit každý, nejen lidé věřící. Přidat se k Postní almužně a něčeho se zříct znamená prožít dobrovolnou duchovní formaci.  Princip je jednoduchý.
Peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, vložíte do papírové pokladničky, tzv. postničky. Dávají se do ní částky přibližně ve výši ceny požitku, který si odřeknete, a tím duchovně povyrostete. Suma, kterou si odepřete, pomůže jiným. Postničku na konci půstu přinesete do kostela. Tyto prostředky farnost ve spolupráci s místními Charitami využije na sociální pomoc potřebným.

Na začátku postního období si můžete vyzvednout papírové krabičky (tzv. postničky) ve svých farnostech nebo si je sami vytisknout a složit podle našeho návodu. Sběr postních schránek od věřících se zpravidla koná dle pokynů místního duchovního správce.

Kdy probíhá Postní almužna?

Akce se letos koná v postním období od 22. února 2023 (Popeleční středa) do 4. dubna 2023 (Druhá velikonoční neděle).