Pozvánka na společné setkání Čechů a Němců na hřbitově v Chomýži

Za iniciativu Zachraňme Chomýž si Vás dovolujeme pozvat na společné pietní setkání Čechů a Němců v sobotu 24.6.2023 v 10:00 na hřbitově v Chomýži u Krnova.
Program : Příjezd a uvítání krajanů , pietni akt- kladení věnců a proslovy ,zádušní mše ,prohlídka kostela a hřbitova, debata o budoucnosti hřbitova.
🇩🇪
Wir laden Sie herzlich zum pietätenvollen Akt der Tschechen und Deutschen ein, der 24.6.2023 um 10:00 auf dem Friedhof in Chomýž stattfindet.
Programm: Ankunft und Begrüßung der Landsmänner. Pietätvoller Akt – Kranzlegung, Ansprachen, die Totenmesse, Kapelle- und Friedhofsführung, gemeinsame Diskussion über die Zukunft des Friedhofes