Pozvánka na setkání Sdružení volyňských Čechů a jejich přátel při mši svaté u Minoritů

Sdružení volyňských Čechů a jejich přátel v Krnově zve srdečně své členy a příznivce z krnovské farnosti ke společnému setkání ve Flemmichově vile u příležitosti výstavy o Heliodoru Píkovi, který měl zásluhu na vysvobození Čechů odsouzených do gulagu.

Sejdeme se v kostele u minoritů v sobotu dne 1. července 2023  v 10.00 hodin při mši sv., obětované za padlé ve válce, oběti násilí, za všechny naše zemřelé a za mír na Ukrajině.

V 11.00 hodin následuje prohlídka výstavy a posezení  ve Flemmichově vile. 

Za organizátory zve Anna Vyhlídalová a Ludmila Čajanová

Komentář na vysvětlenou

Setkání volyňských Čechů v Krnově

V letošním roce si volyňští Češi připomínají 80. výročí bitvy u Sokolova, kde bojovali vojáci 1. čs. samostatného praporu vycvičeni v Buzuluku a posláni na svůj první bojový úkol do prostoru u Sokolova. 13. červenec 1943 se zapsal do dějin volyňských Čechů podobně jako Lidice. Nacisté vypálili na Ukrajině českou obec nazvanou Český Malín. Zemřelo tam téměř 400 lidí, žen, mužů i dětí. Tuto obec založili v polovině 19. století přistěhovalci z Lounska, Žatecka a Rakovnicka.

Při té příležitosti se koná dne 1. července 2023 setkání volyňských Čechů a jejich potomků z Krnova a okolí  v muzeu Flemmichova vila v rámci výstavy o Heliodoru Píkovi, který měl zásluhu na vysvobození Čechů odsouzených do gulagu. Byly to stovky a tisíce osudů občanů českého původu nejen z Volyně, ale také z  předválečného Československa, kteří utíkali před Hitlerem v letech 1939 –1941, kteří se však dostali do sovětských pracovních táborů zvaných Gulag.

Volyňští Češi byli posíláni do Gulagu jako političtí vězni. Z jakýchkoliv důvodů byli označováni za nepřátele režimu. Dále to byli živnostníci, nebo rolníci, kteří podle sovětských norem vlastnili větší plochu půdy. Ale v roce 1942 měl Sovětský svaz  za sebou půl roku války s nacistickým Německem a situace na frontě se pro něj vyvíjela katastrofálně: Němci stáli před Moskvou, obléhali Leningrad, více než milion vojáků Rudé armády padlo, další milion skončil v zajetí. Potřeba každého bojeschopného muže či ženy proto Sověty donutila k bezprecedentnímu kroku – amnestovat vězněné cizince. 

Na vysvobození těch českých měl největší zásluhu náčelník Československé mise v SSSR, plukovník Heliodor Píka. Komunisté se mu za to po válce odměnili trestem smrti.

Naše setkání zahájíme z úcty k našim předkům v kostele u minoritů v sobotu v 10.00 hodin mší svatou, obětovanou za padlé ve válce, oběti násilí, za zemřelé a za mír na Ukrajině. V 11. hodin následuje setkání v muzeu Flemmichova vila a prohlídka výstavy. 

Srdečně zveme všechny zájemce.

Mgr. Ludmila Čajanová