Ohlédnutí za nedělní poutí do nedalekého Rusína

Milovaní,
minulou neděli 6. srpna měla být sloužena v Rusíně mše svatá u kaple Navštívení Panny Marie, a to u příležitosti třiceti let od jejího obnovení. S ohledně na nepřízeň počasí byla mše svatá operativně přeložena do nedalekého kostela v Hrozové. Mši svatou sloužil P. Jan Czudek, delegát ad omnia. Slavnostní charakter podtrhla také účast krnovského chrámového sboru.