Pozvánka na duchovní obnovu do Města Albrechtic

Duchovní obnova v klášteře sester boromejek v Městě Albrechticích 

Milovaní,

nabízíme vám možnost účasti na duchovní obnově s o- Antonínem Krasuckim, dominikánem, která se bude konat v klášteře sester boromejek ve dnech 3. – 8. září. Program bude následující, lze se účastnit kterékoliv části programu.

Neděle 3. 9.

7:00 mše svatá
10:00 přednáška
15:00 přednáška
15:45 tichá adorace zakončení svátostným požehnáním

Pondělí 4. – Pátek 8. 9.

7:00 mše svatá
10:00 přednáška
15:00 přednáška
15:45 tichá adorace zakončení svátostným požehnáním

Srdečně Vás zveme!

S přáním Božího požehnání za sestry boromejky z Města Albrechtic
s. M. Iva