Pozvánka na hlavní mariánskou pouť na Cvilíně

Milovaní,
měsíc září je vždy ve znamení hlavní mariánské pouti na Cvilín ku příležitosti památky Povýšení sv. Kříže a  Panny Marie Sedmibolestné. Přijměte pozvání o. Sebastiana, rektora poutního kostela k následujícím pobožnostem a obřadům:

HLAVNÍ POUŤ 16.–17. 09
    SOBOTA 16. 9. 2023 – SLAVNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
    16:15 pobožnost křížové cesty
    17:00 mše svatá, poté individuální požehnaní ostatky sv. Kříže
    18:30 adorace Nejsvětější Svatosti
    19:00 moderovaná adorace
    20:00 svátostné požehnaní

   NEDĚLE 17. 9. 2023 – SLAVNOST PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ
   8:00 Sedmibolestný růženec
   8:30 mše svatá
   10:00 Sedmibolestný růženec
   10:30 hlavní mše svatá
   12:00 svátostné požehnání
   15:00 mše svatá v polském jazyce

Poutní místo na Cvilíně má také nové webové stránky. Určitě stojí za shlédnutí: https://kostelcvilin.cz/