Pozvánka na pouť seniorů v Opavě 20. 9. 2023

Milovaní,
přijměte pozvání na diecézní pouť seniorů v opavské konkatedrále 20. 9. 2023. Začíná se v 9.00 mší svatou, kterou celebruje P. Mgr. Jan Czudek, Th.D., následuje komentovaná prohlídka konkatedrály, občerstvení, přednáška a vystoupení studentů konzervatoře ve 13.00 hodin. Celý program včetně časů je na plakátku.
Jste srdečně zváni.