Poutní kostel na Cvilíně byl zaplněný do posledního místa. Místní doprava kolabovala, biskup Martin celebroval hlavní mši svatou

Krnovský kostel na Cvilíně stále přitahuje

Jenom za prázdniny si v rámci programu „Otevřené kostely“  prohlédlo poutní kostel na Cvilíně 12 156 návštěvníků. 

Proto se není co divit, že pozornosti nesčetných poutníků  zblízka i z dáli, od Osoblažska, Opavska, Ostravska i z Brna, neunikla hlavní pouť o svátku „Matky Bolestné“ v neděli 17. září.

Jedinou rozladěnou osobou mohl být snad pouze šofér autobusu městské dopravy, neboť rektor poutního kostela, P. Mgr. Sebastian Gruca, který dirigoval více než hustou dopravu přijíždějících osobních aut, přece jen nedokázal způsobit, aby auta místo po silnici létala ve vzduchu. Letošní pouť přivábilo o to více účastníků, neboť hlavním celebrantem byl nedávno nově zvolený biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David. Byla to jeho první návštěva v Krnově po svém zvolení. Celý obřad provázela slavnostní atmosféra umocněna nádherným hudebním doprovodem. Pozitivní vyzařování se zračilo na tvářích všech přítomných.

Unikátní místo a zasvěcení

V celé České republice jsou pouze dva kostely zasvěcené Panně Marii Bolestné. V Krnově na Cvilíně se scházeli lidé k modlitbám již od 14. století. Je to tedy tradice téměř shodná s počátky historie města. Se svými prosbami o přímluvy při životních nesnázích, trápeních a bolestech sem přicházejí lidé celá staletí. 

V 17. stol. vložil touhu po uzdravení  do svého obrazu také krnovský občan a radní Heinrich Teuber v době těžké nemoci své dcery. Svou bolest vložil do postavy P. Marie, která zvedá sepnuté ruce k nebi s prosbou  o uzdravení. Nemoc však trvá dál, a tak maluje druhý obraz, v němž vyjadřuje smíření s Boží vůlí. A právě v tom okamžiku se dcera uzdraví. Oba tyto obrazy se staly symbolem cvilínského kostela a jsou umístěny na oltáři. 

Biskup Martin řekl

“To, co obdivujeme na Bolestné Matce Boží, není velikost bolesti ani jejich počet, ale velikost její víry, která i v bolesti stojí za tím jednou vysloveným FIAT – ať se mi stane podle tvého slova,“ poznamenal biskup Martin v neděli 17. září v promluvě během poutě k Panně Marii Bolestné na Cvilíně.

Na poutním místě Sedmibolestné Panny Marie v Krnově-Cvilíně se poutníci scházeli už od sobotního večera. V neděli pak hlavní mši svatou s poutníky prožil biskup Martin David. V kázání vyprávěl příběh, se kterým se setkal před 15 lety na setkání mládeže. Jedna žena ze Slovenska svědčila o tom, jak ztratila během pár chvil obě své vymodlené děti při dopravní nehodě. Uprostřed nepředstavitelné bolesti jí ale Ježíš daroval nečekaný pokoj a ona tak přestala pomýšlet na dobrovolné ukončení života.

„Jsou otázky, na které nikdy nenajdeme naprosto uspokojivou odpověď. Jednou z takových otázek je určitě otázka smyslu bolesti v životě. V celých lidských dějinách neexistuje člověk, který by nikdy nezažil bolest. Bolest je součástí života a není nejpodstatnější, jestli se dobereme jejímu smyslu, ale to, co s ní v životě uděláme. Není mým úkolem dokonale poznat smysl všech křížů a utrpení. Jako Maria je máme spojovat s Kristem a jemu je odevzdávat. To, co obdivujeme na Bolestné Matce, není velikost bolesti ani jejich počet, ale velikost její víry, která i v bolesti stojí za tím jednou vysloveným FIAT – ať se mi stane podle tvého slova. Velikost víry, která věří, že i přes prožívanou bolest nás má stále Bůh ve svých rukou,“ řekl biskup Martin v promluvě, kterou uzavřel modlitbou ze sekvence Stabat Mater.

Modlitba Stabar Mater

Matko Boží, lásku dej mi,

kéž je tvůj a můj žal stejný,

kéž už sama netruchlíš.


Dej, ať patřím Kristu Bohu,

den ze dne ať více mohu

hořet láskou, být mu blíž.

Amen.

 

Text: Mgr. Ludmila Čajanová
Foto: Aleš Repka, web clovekavira.cz
Zdroj: web doo.cz | Napsal Mgr. Ondřej Elbel, MSc.