Úchvatný den opavské pouti: Naši milí senioři byli v Opavě

V úterý 20. 9. se konala pouť seniorů v Opavě, kde měla zastoupení i naše farnost v podobě našeho společenství seniorů. Po mši svaté, kterou celebroval P. Jan Czudek, jsme se vydali na prohlídku opravené opavské konkatedrály. P. Czudek nás provedl historií tohoto nádherného chrámu a přiblížil nám zajímavosti z průběhu jeho renovace.

Následně jsme se přesunuli do opavské konzervatoře, kde nás čekalo příjemné občerstvení a fascinující přednáška salesiána P. Františka Bezděka. Jeho slova plná optimismu a humoru nás skutečně oslovila. Připomněl nám, že každý z nás je nedílnou součástí Boží mozaiky a že Boží láska k nám je bezpodmínečná. Vyzval nás k uvědomění si krásy světa kolem nás jako Božího díla.

Na závěr jsme si užili trochu kultury, když studenti opavské konzervatoře zahráli a zazpívali pro nás. Byl to opět jeden z těch nádherných dnů, které budeme dlouho vzpomínat.

Napsala: Líba Macháčková
Fotografie: Zdeňka Špičková