Vyšlo nové číslo diecézního zpravodaje OKNO č. 10 / 23

Drazí předplatitelé zpravodaje OKNO,
dostává se k vám další vydání s bohatým a inspirativním čtením. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí pár stránek z aktuálního čísla, které je k vyzvednutí v sakristii kostela sv. Martina.

Hned v několika článcích přináší příběhy obnovy starších vzácných pokladů, které dnes mohou nebo teprve budou moct výborně sloužit. Platí to pro chystané varhany pro ostravskou katedrálu, ale i pro svatostánek, který ve Frýdlantu nad Ostravicí dlouho pokládali za ztracený. Z titulní stránky se pak na čtenáře „dívá“ poutní kostel na Maria Hilf – vstupujeme totiž do růžencového měsíce října.

Co se tedy v novém čísle OKNA dočtete?

OKNO do tisku zamířilo po zářijové slavnosti sv. Václava. Proto se stíháme ohlédnout i za tímto dnem, který biskup Martin prožil v Římě ve společnosti dalších krajanů. Ve Svatopetrské bazilice sloužil poutní mši svatou s procesím k oltáři sv. Václava, na který Češi mohou být hrdí. Spolu s ním v Římě prožili pár poutních dnů také farníci z Ostravy-Zábřehu. Svatým Václavem otevíráme také celé říjnové číslo OKNA.

V něm se tentokrát věnujeme novým začátkům – ať už varhan z Janáčkovy filharmonie, které získá ostravská katedrála (www.varhanyproostravu.cz) nebo varhan ze zaniklé obce Kerhartice, které už delší dobu slouží v Závadě u Hlučína a v posledních měsících prošly generální opravou. O novém začátku svědčí také oprava klášterní kaple ve Frýdlantu nad Ostravicí. Nový oltář tam biskup Martin požehná v sobotu 4. listopadu a na své místo se vrátí i vzácný svatostánek, který se necelé čtyři dekády ukrýval ve Slatině u Bílovce. Skrýš před komunistickým ničením vymyslel P. Josef Trtík, který působil na blízké Čeladné. O obnově vypovídají také lidové misie, které uspořádala na počátku září farnost Ostrava-Přívoz. Přinášíme několik svědectví, co intenzivní čas modlitby a promluv ve farnosti zanechal.

Začátek října je v Charitě Ostrava tradičně spojený s beneficí Sešli se, aby pomohli. Její výtěžek letos podpoří dostavbu Charitního domova sv. Václava v Ostravě. Ten oslavil v září svých 25 let a více se dočtete v Okně. Zatímco v minulém čísle jsme se v rozhovoru ptali biskupa Martina, tentokrát přichází na řadu jeho nejbližší spolupracovníci – generální vikář Mons. Jan Czudek a vikář pro pastoraci, vzdělávání a evangelizaci P. Daniel Vícha. Ten se také v rubrice Tajemství víry věnuje tématu Kněžské bratrstvo sv. Pia X, které se od římskokatolické církve vzdálilo po Druhém vatikánském koncilu. Pokud byste měli jakékoliv otázky k věcem víry nebo životu diecéze, na které byste rádi znali odpověď, pište nám na okno@doo.cz

V poslední třetině Okna se věnujeme modlitbám za mírvýročí kostela na Borové a vyprávíme také příběh životní pouti P. Josefa Adamce, který dlouho působil na Novojičínsku.

OKNO si můžete pořídit v našich farnostech ale také v prodejnách Karmelitánského nakladatelství v Ostravě a v Opavě nebo v jesenickém Knihkupectví Domeček. Starší čísla jsou ke stažení také na našem webu.

V elektronické podobě lze také získat předchozí vydání ve formátu PDF na adrese: Ke stažení (doo.cz)

Text: Mgr. Ondřej Elbel, MSc., zdroj web doo.cz