Sloužit všem, kteří potřebují útěchu. Biskup Martin David ocenil naši farnici paní Marcelu Harasimovou a dalších 21 osobností za vytrvalou službu "všedního dne" v ostravsko-opavské diecézi

Dvaceti dvěma osobnostem,,všedního dne” poděkoval biskup Martin David při diecézním oceňování v den slavnosti patronky diecéze sv. Hedviky 16. října. Růži i pamětní list dostala také naše farnice paní Marcela Harasimová za dlouholetou a obětavou práci v Charitě Krnov.

Dvacet let pracuje paní Marcela s láskou a velkým klidem v Charitě Krnov. Oblíbena pracovníky i klienty. Po počáteční službě terénní pečovatelky a na základě nabytého vysokoškolského studia jí byla svěřena pozice vedoucí Denního stacionáře. Práce je fyzicky i psychicky náročná, ale nechybí ji obětavost a s nasazení. Nestěžuje si. Každým rokem se zapojuje do Tříkrálové sbírky. Její rodina žije příkladným křesťanským životem.

„Slavit sv. Hedviku neznamená živit nostalgii po světě, který byl ve 13. století. Je to připomínka naší zodpovědnosti za přítomnost, abychom do naší doby přinášeli tak jako svatá Hedvika živé evangelium,“ podotkl biskup Martin na počátku slavnostní večerní mše v katedrále Božského Spasitele. V promluvě pak zmínil tři rysy života svaté Hedviky, které viděl i v životech oceněných. Podobně jako ona máme být i dnes lidmi modlitby, svědky o Kristu a sloužit všem, kdo hledají útěchu. „Děkuji všem, kteří se v našem společenství církve modlí, svědčí a slouží. I díky nim církev roste do budoucnosti,“ uvedl biskup Martin a na závěr mše svaté předal ocenění 22 osobnostem z různých částí regionu.

Ostravsko-opavský biskup vyzdvihuje práci a příklad dobrovolníků i dlouholetých pracovníků v církevních organizacích každoročně. Na závěr také řekl: “Je dobré vědět, že v naší diecézi je mnoho poctivých a obětavých věřících, kteří nezištně slouží. Oni vytvářejí skryté poklady, ze kterých roste stavba naší diecéze. Je pro nás radostí, alespoň některé při slavnosti svaté Hedviky poznat. Všem oceněným gratulujeme.”

Zdroj textu: web doo.cz
Použité fotografie: Pavel Harasim
Seznam všech oceněných, k nahlédnutí ZDE.