Ohlédnutí za sobotní drakiádou

Milé děti a  příznivci farnosti,
minulou sobotu, dne 28. října, se uskutečnilo odpoledne plné zábavy během farního pouštění draků na Cvilínském vrchu. Počasí nám přálo, přineslo dostatek větru pro naše barevné létající společníky a z louky nad městem Krnov jsme měli možnost obdivovat pohled na vzdálená panoramata Jeseníků.
Těšíme na příští setkání během další “farní Drakiády” v nadcházejícím roce.