Vyšlo nové číslo diecézního zpravodaje OKNO č. 11 / 23

Drazí předplatitelé zpravodaje OKNO,
dostává se k vám další vydání s bohatým a inspirativním čtením. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí pár stránek z aktuálního čísla, které je k vyzvednutí v sakristii kostela sv. Martina.

S prvním listopadovým víkendem by do farností mělo dorazit nové číslo časopisu OKNO. Má tentokrát hnědo-oranžovou barvu a již titulní strana otevírá hlavní téma měsíčníku: pastoraci v domovech pro seniory. Podíváme se ale také na věž kostela v Českém Těšíně nebo do minulosti farnosti Ostrava-Pustkovec, která slaví 25. narozeniny.

Co se tedy v novém čísle OKNA dočtete?

V listopadovém čísle OKNA představujeme také pastorační novinky. V Ostravě se chystají například Večery milosrdenství, které bude hostit každou středu od 8. listopadu kostel sv. Václava. Zveme také na Červenou středu, ke které se 29. listopadu připojí i centrum Ostravy. Chystá se ekumenická bohoslužba a také průvod od Kristova kostela ke Katedrále Božského Spasitele.

Ve Zpravodajství se vracíme k říjnovému Kněžskému dnu v Kravařích. Tři účastníci v anketě hodnotí, jaké podněty k budoucnosti diecéze si ze setkání odvážejí. Také zmiňujeme zahraniční stopy z nedávné doby – jednak úspěšný výjezd oderského sboru DATIO do Skandinávie, který měl také duchovní rozměr. Vyprávíme ale také o partnerství mezi farností Oldřišov a věřícími v Německu, které vzniká v projektu Zvony míru pro Evropu. Oldřišov totiž patří mezi pět kostelů v diecézi, které čekají na návrat zvonů odcizených během Druhé světové války.

Dlouholetý farář z Ostravy-Poruby Mons. Josef Gazda pak vzpomíná na působení boromejek v Ostravě-Pustkovci. Řeholnice tuto komunitu právě nyní slučují s tou v Místku a Ostravu opouštějí. Dočtete se také o inspirativním projektu Charity Odry, která pořádá mikulášskou nadílku pro děti z rodin, které si vlastní balíčky a návštěvu mikulášského tria nemohou dovolit. Mikulášskou nadílku chystá také naše Diecézní charita ostravsko-opavská, a to ve prospěch dětí na Ukrajině. I letošní ročník sbírky vám v Okně představujeme.

V druhé polovině OKNA můžete najít medailonky 22 žen a mužů, kteří na slavnost sv. Hedviky dostali diecézní ocenění. Podrobněji se pak můžete začít do příběhu pana Jiřího Jedzoka, který se v Českém Těšíně staral padesát let o věžní hodiny. Na vedlejší dvoustraně zdůrazňujeme, že na přijetí svátosti biřmování není nikdy pozdě. Svědčí o tom příběh z Domova pro seniory Slunečnice v Ostravě, kde biskup Martin v říjnu tuto svátost uděloval pěti klientům. Nabízíme svědectví jedné z žen, které biřmování přijaly, a také rozhovor s tamním nemocničním kaplanem Vilémem Holáněm.

K dušičkovému času se hodí rubrika Tajemství víry, kde biskupský vikář P. Daniel Vícha vysvětluje, jak církev přistupuje k pohřbívání nepokřtěných nebo těch, kteří víru nepraktikovali. I na tyto situace totiž pamatuje nový Dodatek k pohřebním obřadům, který letos vydala Česká biskupská konference. P. Vícha se také zamýšlí nad tím, že doprovázení pozůstalých je velkou příležitostí k šíření radostné zprávy o Kristu.

Děkujeme také za to, že nám sami posíláte tipy na reportáže nebo rovnou celé články. Jeden takový nám přišel z Mostů u Jablunkova o tom, jak kreativně tam pojali pouť ke sv. Hedvice. Budeme rádi za vaše další podněty a otázky, které můžete posílat na e-mail: okno@doo.cz. Číslo uzavírá rubrika Osobnost víry – tentokrát s P. Aloisem Starkerem – rodákem z Mikulovic, kterého misie zavála až do Latinské Ameriky.

OKNO si můžete pořídit v našich farnostech ale také v prodejnách Karmelitánského nakladatelství v Ostravě a v Opavě nebo v jesenickém Knihkupectví Domeček. Starší čísla jsou ke stažení také na našem webu.

V elektronické podobě lze také získat předchozí vydání ve formátu PDF na adrese: Ke stažení (doo.cz)

Text: Mgr. Ondřej Elbel, MSc., zdroj web doo.cz