Fotoreportáž ze svatomartinské pouti v Krnově

Milí farníci, Krnováci a ctitelé sv. Martina,
děkujeme za hojnou účast na svatomartinské pouti v našem farním kostele dne 12. 11. 2023, která začala mší svatou s hudebním doprovodem  chrámového sboru a jeho hosty pod vedením Václava Mičky.  Svatý Martin na “bílém” koni se dostavil ke kostelu okolo 11.00 hod. Tradičně potěšil místní děti a všechny přítomné příběhem o tom, jak ze soucitu věnoval chudému žebrákovi svůj vojenský plášť. 

Historický Martin, pocházející z římské provincie Pannonie (dnešní Maďarsko), je spojován s několika sympatickými příběhy. O jeho popularitě svědčí také to, že byla založena „Svatomartinská cesta“ od Itálie, ale také přes Maďarsko až do  Francie – města Tours, kde sv. Martin působil jako biskup a je tam pohřben. Součástí této cesty je i svatomartinský kostel v Blansku na jižní Moravě.

Po odchodu z armády se stal Martin biskupem. Budoval křesťanské chrámy, nabádal držitele moci k mírnosti a spravedlnosti, byl proti mučení a trestu smrti, uzdravoval nemocné a dokonce prý vzkřísil mrtvého. Bojoval proti rozmařilosti bohatých a utlačování chudých, ducha chudoby žádal pak zejména od služebníků církve.