Betlémské světlo přivezou skauti na krnovské nádraží 16. prosince v 10.52 hodin

Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa.

Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti.

Harmonogram pro rok 2023

  • 9. 12. 2023 Ceremoniál Betlémského světla v Linci
  • 9. 12. 2023 Příjezd vlaku do Brna ve 20:36
  • 10. 12. 2023 Přivítání v brněnské katedrále na Petrově v 9:00
  • 16. 12. 2023 Rozvoz skautskými kurýry vlaky po republice a začátek místních akcí

Do Krnova přivezou Betlémskoé světlo skauti 16. 12. 2023 vlakem R845 od Olomouce v 10.52 hod. Na nádraží v Krnově Cvilíně bude v 11.09 hodin na cestě do Opavy.

Fotografie Havlín, Junák – český skaut

Další informace o Betlémském světlu zde na jejich webu.