Na Tři krále Krnovem opět s velbloudem. Sraz ve 14.00 u sv. Martina

Charita Krnov v rámci tradiční tříkrálové sbírky srdečně všechny zve k připojení se k průvodu s živým velbloudem, třemi králi, hudbou, pastevci se zvířaty a dobrými lidmi.

Sraz s sobotu 6. ledna ve 14.00 hodin u kostela sv. Martina.

Další informace na letáčku.

Těšíme se na vás
Charita Krnov