Alianční týden modliteb ukáže, jak mohou křesťané nést hojné ovoce. Zapojí se i katolíci v Ostravě a Krnově

V neděli 7. ledna začíná první z lednových ekumenických iniciativ. Alianční týden modliteb pořádá Česká evangelikální aliance a modlitební setkání se chystají také v římskokatolických kostelích a na farách. Přikládáme také materiály k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů.

Křesťany Aliančním týdnem modliteb provede motto z 15. kapitoly Janova evangelia, kde Ježíš mluví o vinici.  „Život v Božím věčném království začíná právě zde a nyní, v našem životě takovém, jaký skutečně je! Bůh touží působit v našich životech a skrze ně, abychom nesli hojné ovoce. Tento týden budeme objevovat a modlit se za ty konkrétní oblasti našeho každodenního života, kde se skutečný život a Boží věčné království protínají. Každý den představíme různé způsoby, jak můžeme ve svém životě a skrze něj vidět Boží působení. Nejsou to ani tak úkoly, které bychom měli plnit, jako spíše čočky, které nám pomohou vidět a pochopit, že Bůh působí v každé části našeho života,“ uvažuje tajemník České evangelikální aliance Jiří Unger.

Ostravě se první letošní ekumenické shromáždění uskuteční v neděli 7. ledna v 18.00 v prostorách Křesťanského společenství Ostrava. „Všech osm dní se koná v 18.00 hodinová společná bohoslužba vždy v jedné denominaci. Vede ji místní duchovní a jako kazatelé vystupují dva nebo tři zástupci z ostatních církví,“ informuje P. Pavel Moravec a zve: „Za římskokatolickou církev bude bohoslužba v úterý 9. ledna v 18.00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci.“

Celý rozpis bohoslužeb včetně dostupnosti MHD naleznete ZDE.

Do Aliančního týdne modliteb se zapojí také křesťané v Krnově. Společně se budou modlit postupně v prostorách Křesťanského společenství, Českobratrské církve evangelické, Armády spásy, Církve adventistů sedmého dne a Římskokatolické církve. Krnovská katolická fara bude ekumenické setkání pořádat v sobotu 13. ledna v 17.00. Seznam setkání naleznete ZDE.

Od 18. do 25. ledna se pak chystá Týden modliteb za jednotu křesťanů. Jeho mottem pro rok 2024 je verš: „Miluj Hospodina, Boha svého.. a svého bližního jako sám sebe“ (L 10,27), který je součástí známého příběhu o milosrdném Samařanu .Modlitební texty vytvořili tentokrát v Burkině Faso, kde křesťany různých vyznání sezvala komunita Chemin Neuf. Texty modliteb pro letošní ročník spolu s pozváním biskupa Tomáše Holuba a předsedy Ekumenické rady církví, biskupa Tomáše Tyrlíka naleznete ZDE.

Převzato z diecézního webu doo.cz
Napsal: Mgr. Ondřej Elbel, MSc.

Ilustrační snímek z ekumenické bohoslužby v kostele sv. Václava v Ostravě. Foto: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra.