Vyšlo nové číslo diecézního zpravodaje OKNO č. 01 / 24

Drazí předplatitelé zpravodaje OKNO,
dostává se k vám další vydání s bohatým a inspirativním čtením. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí pár stránek z aktuálního čísla, které je k vyzvednutí v sakristii kostela sv. Martina.

S prvním prosincovým víkendem do naši farnosti dorazí nové číslo časopisu OKNO. Má tentokrát modrou barvu a již titulní strana otevírá hlavní téma měsíčníku: nadcházející advent. Podíváme se ale také na adventní trhy a mnoho dalšího inspirativního čtení / dění z naší diecéze.

Na začátku kalendářního roku OKNO nabízí data nejdůležitějších událostí, které biskupství v novém roce plánuje. Je to třeba březnová diecézní pouť do polské Třebnice k výročí úmrtí sv. Hedviky – patronky naší diecéze. Dočtete se ale také, kdy bude v naší diecézi kněžské svěcení nebo v jakých termínech se vydáme na diecézní poutě za rodiny a duchovní povolání.

Sekce zpravodajství se ohlíží za podzimních kurzem, ze kterého vzešlo 67 mimořádných udělovatelů Eucharistie. Pěti žen a mužů jsme se zeptali, s čím do nové služby vstupují a jak se k ní dostali. Ohlížíme se také za životem jednoho z obnovitelů Maria Hilf Václava Dvořáka. Zabrousili jsme také do farnosti Hlavnice na Opavsku, kde se od prosince radují z opraveného interiéru kostela. Trhliny ve zdech farnost nakonec sblížily, jak podotýká autor textu z hlavnické farnosti. V Okně se také dozvíte, co spojuje Zlaté Hory a kapličku v ostravských Pískových dolech. Mariánské téma přináší ohlédnutí za návštěvou katovického arcibiskupa Adriana Galbase v Opavě.

Na charitní stránce představujeme nový denní stacionář pro seniory v Paskově a předáváme poděkování Diecézní charity za podporu Mikulášské nadílky pro děti na Ukrajině. Centrum pro rodinu  a sociální péči pak zve na konferenci Rostu spolu s tebou, která upozorní na různé cesty, kterými mohou manželé růst ve svátosti manželství. Pastorační centra přidávají také pozvánku na seminář Mosty místo příkopů, který otevře téma LGBTQ a přijímání lidí s jinými vztahovými orientacemi v našich společenstvích.

Hlavní rozhovor čísla představuje katechetku Janu Sniehottovou z rychaltické farnosti. Paní Jana se věnuje doprovázení dětí k Písmu svatému a v rozhovoru také vypráví o vlastní cestě k Božímu slovu a o tom, jak ji Bible provázela i v těžších životních chvílích. Tematická dvoustrana zve na formační setkávání ve Škole Marie, která na Ostravsku působí již třináct let. Nabízíme svědectví i představení spirituality tohoto společenství.

Rubrika Tajemství víry se věnuje tentokrát ekumenismu. P. Daniel Vícha v textu vysvětluje, že setkávání a společná modlitba s křesťany jiných vyznání odpovídá na Ježíšovo přání, aby všichni byli jedno. Bohatství ekumenismu přitom nespočívá v relativizaci rozdílů mezi církvemi. Společná cesta naopak počítá se vzájemnými odlišnostmi a dobrým zakořeněním v tradici své církve, podotýká P. Vícha.

Na straně přezdívané Inspirace se dočtete, jakou adventní přípravu absolvovali žáci na ZŠ Přemysla Pittra v Ostravě-Přívozu a na straně Osobnost víry představujeme tentokrát P. Józefa Orszulika CM.

OKNO si můžete pořídit v našich farnostech ale také v prodejnách Karmelitánského nakladatelství v Ostravě a v Opavě nebo v jesenickém Knihkupectví Domeček. Starší čísla jsou ke stažení také na našem webu.

V elektronické podobě lze také získat předchozí vydání ve formátu PDF na adrese: Ke stažení (doo.cz

Text: Mgr. Ondřej Elbel, MSc, web: doo.cz