Vyšlo nové číslo diecézního zpravodaje OKNO č. 02 / 24

Drazí předplatitelé zpravodaje OKNO,
dostává se k vám další vydání s bohatým a inspirativním čtením. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí pár stránek z aktuálního čísla, které je k vyzvednutí v sakristii kostela sv. Martina.

Na přelomu ledna a února míří do farností nové OKNO. Představí postní modlitební aktivitu naší diecéze a také plány pro Rok modlitby, který vyhlásil papež František. Těšit se ale můžete také na rozhovor z opačné strany naší planety.

Únorové OKNO otevírá úvodník P. Daniela Víchy. Biskupský vikář pro pastoraci v něm představuje pastorační radu diecéze a poznamenává, že k pastoraci a evangelizaci jsou povoláni opravdu všichni a nejedná se jen o tuto skupinku pověřených.

Rubrika Zpravodajství přináší zejména pohledy do příštích týdnů. Naši diecézi totiž čeká po loňském vzoru postní modlitební program s úmysly na každý den. Jejich rozpis naleznete na zadní straně OKNA. Krom toho se můžeme každou postní neděli setkávat při křížových cestách pod širým nebem. Pobožnosti povede biskup Martin nebo jeho vikáři. Začíná se 18. února v Bílovci a přesný rozpis najdete v Okně. Zveme také na Diecézní pouť do Třebnice – v textu na str. 6 naznačujeme, co vše se dá ve městě poblíž Vratislavi podniknout a informujeme o společné dopravě. Blok pozvánek a plánů doplňují články o Národním týdnu manželství a předjaří v hukvaldském Hubertovi.

Charitní strana představuje zbrusu novou charitní službu v Kravařích – sociálně-terapeutickou dílnu Paprsek. Spolupracovník redakce se tam byl podívat a přináší reportáž. Píšeme ale také o dalších stavebních projektech – v lednu se do přestavby svého nového sídla pustilo Centrum pro rodinu a sociální péči a v Okně prozrazujeme, jak se po dvouleté uzávěře promění frýdecká bazilika minor.

Rozhovorová dvoustrana tentokrát zve na opačný konec zeměkoule – konkrétně do Oceánie. Dominik Maxmilián Ramík tam před několika lety přesídlil a coby laický misionář se věnuje evangelizaci i vzdělávání. Na souostroví Vanuatu našel nejen místo ke službě ale také svou manželku. Vánoce spolu s ní a dvěma dcerkami trávili v Dominikově rodné Bašce, a to byla příležitost pro rozhovor.

V únoru bude své třicátiny slavit redakce třineckého farního zpravodaje MOST. Představujeme vám jejich vytrvalou službu a na stejné dvoustraně také upozorňujeme na inovaci Charity Hrabyně, která provozuje několik poboček Pošty Partner na místech, které Česká pošta opustila.

Tajemství víry se tentokrát obrací ke Světovému dni nemocných. Nemocniční kaplanka, řeholnice Cecilie Heneberková, FDC vyzývá ve svém textu čtenáře, aby se nebáli přijmout svátost nemocných. Na posledních stránkách OKNA se ohlížíme za seminářem Mosty místo příkopů na téma LGBTQ+ a představujeme „osobnost víry“ – P. Augustyna B. Urbana, SAC.

Únorové OKNO najdete o víkendu ve svých farnostech a také na obvyklých místech: v Karmelitánském knihkupectví v Ostravě a v Opavě a také v Knihkupectví Domeček v Jeseníku.

Elektronický archiv OKNA najdete zde.

Text: Mgr. Ondřej Elbel, MSc, web: doo.cz