Postní diecézní výzva 2024

Milí přátelé,

v tomto týdnu jsme Popeleční středou vstoupili do čtyřicetidenního postního období. Přijetí popelce, tj. znamení kříže na čelo popelem, je výrazem kajícnosti, převzatým z biblické tradice. Symbolicky se tak naznačuje stav hříšného člověka, který vyznává před Bohem svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je veden nadějí, že mu Bůh odpustí.

Znamením popelce začíná příprava na Velikonoce. Ježíšova výzva k pokání, stejně jako u starozákonních proroků, nemíří především na vnější skutky, nýbrž naopak na obrácení srdce, na vnitřní obnovu. Bez něho by totiž skutky pokání zůstávaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení pak motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Toto obrácení je ale především výsledkem působení Boha samého v životě člověka. Když začneme vnímat Boha a jeho pozitivní vztah ke světu i k nám, začneme se mu také snažit odpovídat adekvátním způsobem.

Člověk dokáže ze svého dát druhému. Zůstává pravdou, že skutečně vlastním jen ty věci, kterých se dokážu vzdát. Ty ostatní totiž vlastní mne. Postní doba může být pozváním na dobrodružnou cestu do vlastního nitra. Možná se nám během takové pouti podaří docela bezděčně rozzářit nějakou vyhaslou lucernu, kterou v podobě smutného lidského srdce náhodou potkáme.

Vnitřní pokání může mít velmi rozmanité podoby. Všechny formy by ovšem měly vycházet z biblické a křesťanské tradice a zaměřovat se na zkvalitnění vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému.

Ostravsko-opavská diecéze vydala pro postní dobu 2024 výzvu: „Modleme se za mír ve světe, za postižené válkou, za pokoj v našich rodinách a vztazích.“  Letáček s průvodním slovem otce biskupa Martina posílám v příloze. Právě začínáme.!.

Chcete-li můžete se připojit do této výzvy.

Hojné Boží požehnání pro celou dobu svatopostní přeje Lída

Mgr. Ludmila Kaňoková
vedoucí seniorských aktivit

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.
Sadová 606 I 738 01 Frýdek – Místek
www.prorodiny.cz  fb/prorodiny.cz