Pozvánka na mimořádnou mši svatou k uctění památky obětí totalitních režimů ve středu 28. 2. v 17.00 hod

Pozvánka  na pietní vzpomínku obětí komunismu

Historia magistra vitae (historie učitelka života)

Přestože již nějakou dobu žijeme ve svobodné zemi, události v blízkých i vzdálených zemích nás varují, abychom nezapomínali na to, jak to je s totalitními režimy.    

Jsou nebezpečné nejen pro své vlastní obyvatelstvo, ale i pro sousední země. V době, kdy jsme si už mysleli, že svět se poučil z minulé historie, rozpoutávají nové války  a nové násilí. Je zřejmé, že nebezpečí totality se nesmí podceňovat.

Kromě desítek miliónů obětí totalitních režimů v minulém století, můžeme připomenout i jednotlivce z řad našich spoluobčanů. V Československu je z padesátých let známo 234 justičních vražd, a čtvrt miliónu politických vězňů. Také přibližně 4000 obětí brutality dozorců ve věznicích, vyšetřovatelů StB a pohraničníků. I v Krnově žili lidé pronásledovaní komunisty. 

Mezi postižené patřili lidé odlišných politických názorů, majitelé firem a podniků, živnostníci, dokonce i letci, kteří bojovali za svobodu své vlasti v Anglii, ale také rolníci, odmítající kolektivizaci, spisovatelé a básníci, kteří nevyznávali komunistické ideály, stejně tak učitelé, studenti, umělci, sportovci, emigranti, kněží, vzpomeňme také kláštery, z nichž byli roku 1950 jedné noci všichni řeholníci a řeholnice vyhnáni. Všichni mají společné zážitky – zatčení, výslechy, mučení, práce v nelidských podmínkách, hlad, ponižování. Důsledky totalitního režimu zažili také předkové volyňských Čechů, žijících dodnes v Krnově. Volyňští Češi byli po obsazení západní Ukrajiny Sovětským svazem v roce 1939 posíláni do Gulagu jako političtí vězni. Z nejrůznějších důvodů byli označováni za nepřátele režimu. Také živnostníci, nebo rolníci, kteří podle sovětských norem vlastnili větší plochu půdy. Jen v Sovětském svazu zahynulo v době komunismu minimálně 20 miliónů lidí, v Číně 65 miliónů. 

Doby totality nám připomenou hosté pozvaní dne 28. února 2024 na setkání do Krnova. Zahájení pietního aktu se koná v 16.30 u památníku obětem válek a násilí, kde zapálíme svíčky i obětem současných válek. Po mši sv. v 17.00 hodin v kostele sv. Martina následuje posezení na místní faře.

Jan Breník bude vyprávět o svém tchánovi, který se v roce 1969 vrátil z kriminálu. Zde strávil coby politický vězeň celkem 12,5 roku a věznění se silně podepsalo na jeho fyzické i psychické stránce. Poznamenalo i zbytek rodiny, která se ocitla zcela bez prostředků, byla odkázána na milodary ostatních a žila v atmosféře sprostých posměšků.  Janem příběh rodiny jeho manželky hluboce otřásl. Tato neblahá zkušenost ho přivedla k víře.

ThDr. Jan Larisch představí svou novou knihu o mučedníku komunismu salvatoriánu P. Albínu Kvitovi. 

Srdečně zveme všechny občany.

Za organizátory MO KDU-ČSL,  Římskokatolickou farnost Krnov a Sdružení volyňských Čechů z Krnovska

Mgr. Ludmila Čajanová