Vyšlo nové číslo diecézního zpravodaje OKNO č. 03 / 24

Drazí předplatitelé zpravodaje OKNO,
dostává se k vám další vydání s bohatým a inspirativním čtením. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí pár stránek z aktuálního čísla, které je k vyzvednutí v sakristii kostela sv. Martina. Na dvaceti stranách se ohlížíme za hlavními únorovými událostmi – setkáním katechumenů diecéze i primicí P. Pavla Šindelky z komunity Koinonia Jan Křtitel. Prozrazujeme ale také, co nás v diecézi čeká na jaře.

Do březnového čísla OKNA vstupujeme s fotografií z Diecézní křížové cesty v Bílovci, která zdobí titulní stranu měsíčníku. Snímek zároveň zve na další díly společného postního setkávání. Přesné termíny i další události z diáře biskupa Martina Davida najdete na druhé stránce. Náhled do kalendáře je tentokrát delší než obvykle, a to díky rozpisu bohoslužeb a modliteb s biskupem ve Svatém týdnu.

Na prahu Svatého týdne se uskuteční také další ročník aktivity Bible24 v Opavě. Hlavní organizátor Lukáš Graca se ujal úvodníku a zve na přečítání z Božího slova po celou noc a den.  Rubrika „Zpravodajství“ nabízí tentokrát několik stran svědectví. Nejprve promluví katechumeni, kteří v diecézi přijmou svátost křtu o Velikonocích. Slovo dostanou také řeholníci – ti se zamýšlejí, kdy jim v poslední době došlo, že jejich zasvěcený život je darem pro druhé. Celou řadu osobních postřehů a dojmů vyvolala česká primice P. Pavla Šindelky z komunity Koinonia Jan Křtitel. Do redakce OKNA došlo tolik postřehů, že se všechny do měsíčníků ani vejít nemohly. Vybrali jsme pět úhlů pohledu. Rubriku zpravodajství uzavírá text o DMS fondu, který v diecézi podporuje mzdy duchovních a stavební i pastorační aktivity farností.

Charitní stránka bere čtenáře do Krnova a představuje projekt ChariTaxi. Pastorační stránka zve na kurzy Škola Ducha svatého, které se v diecézi otevřou ve dvou bězích po Velikonocích. Otevíráme také téma Revize osnov pro výuku náboženství.

Hlavní rozhovor březnového čísla se věnuje dětem a souvisí také se Dnem učitelů (28. března). Čtenářům se totiž představuje Antonín Hennig z hradecké Církevní ZŠ sv. Ludmily. Rozhovor jsme s ním vedli nejen o jeho školních zkušenostech, ale také o táborech, které pořádá ve volném čase a pomoci válkou sužované Ukrajině. Dvoustranu doplňuje rubrika „Kratce“ – zve na rozlučkový koncert, při kterém naposledy zazní stávající varhany v ostravské katedrále. Nástroj pak čeká stěhování do Košic a na kúru katedrály se uvolní prostor pro nové varhany (www.varhanyproostravu.cz). Avizujeme také věčné sliby minority Michala Wenského v Opavě nebo Den vody v hukvaldském Hubertovi. Velkou událostí měsíce dubna bude také návrat pěti zvonů z Německa, které nacisté zrekvírovali za druhé světové války. Březnové OKNO zve také na jubilejní třicátý ročník přehlídky církevních škol v Odrách. Zveřejňujeme postřehy z minulých ročníků i pozvánku na letošní program.

Stránka „Tajemství víry“ tentokrát otevírá téma kněžského celibátu. Vlastním svědectvím přispěl karvinský farář P. Martin Šmíd. A na Karvinsko zamíříme také v rubrice „Inspirace“, představujeme totiž pobožnost Gorzkie żale. Osobností víry měsíce března pak je verbista P. Josef Šebela.

Nové OKNO najdete o víkendu ve svých farnostech a také na obvyklých místech: v Karmelitánském knihkupectví v Ostravě a v Opavě a také v Knihkupectví Domeček v Jeseníku.

Elektronický archiv OKNA najdete zde.

Text: Mgr. Ondřej Elbel, MSc, web: doo.cz