Díky vydařené benefici se vybralo 24 100 korun

V Koncertní síni sv. Ducha se v sobotu 6. dubna uskutečnil XVIII. benefiční koncert, během něhož v podání Krnovského chrámového sboru a jeho hostů pod vedením Václava Mičky zazněly stěžejní skladby Sergeje Rachmaninova, včetně části jeho největšího vokálního díla Vigilie. Nechyběla ani díla J. S. Bacha, Antonína Dvořáka, Jana Křtitele Václava Kalivody,  Reiholda Gliéra, Jacoba de Haana a Karla Jenkinse, asi největšího skladatele současnosti.

Je úctyhodné, jak vysokou úroveň prokázali mladí muzikanti, žáci krnovské umělecké školy, což svědčí také o kvalitě práce učitelů. Zvláště to byla úvodní hra na klavír Mikuláše Boka a velký ohlas mělo i vystoupení houslisty Dominika Šulyho a klavíristy Maxe Marienky. Bouřlivým potleskem diváci ocenili výkon Jana Zlámala na violoncello i violistky Lenky Honkové za klavírního doprovodu Ludmily Bokové. Dále vystoupili Julie Boková (housle), Vlasta Horáková (violoncello), Ludmila Boková ml. (flétna), Markéta Zapletalová (klarinet), Vilém Brisuda (basklarinet), Jan Suchomel (trubka) a Antonín Kánský (pozoun). Na závěr všichni provedli působivou skladbu Karla Jenkinse Benedictus ze Mše za mír. Koncert slovem provázela Johanka Handlířová. „Jsem překvapen a dojat vysokou kvalitou zpěvu Krnovského chrámového sboru, který léta sleduji léta, jak roste s náročnými skladbami,“ řekl operní pěvec a varhaník Stanislav Beneš a dodal: „Výborně sestavená dramaturgie náročného koncertního programu je zároveň velkou výzvou, na které skutečně rostou všichni zúčastnění. Byl to krásný umělecký zážitek.“

Na koncert přijeli posluchači z Opavska, Albrechticka i z Prahy a velký ohlas měl také i u rodáků z kanadského Calgary. Na závěr děkan Karel Doležel poděkoval všem účinkujícím i posluchačům, kteří v benefičním koncertu přispěli celkovou částkou 24 100 korun. Ta bude tradičně věnována prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní Charity Ostravsko-Opavské charitativní činnosti misionáře P. Petra Krenického na Ukrajině, který dlouhodobě pomáhá potřebným, a který už vyjádřil vřelé poděkování. Část výtěžku poputuje také do partnerského města Nadvirny.

Text napsala: Květoslava Kukelková
Fotografie: Aleš Repka, web clovekavira.cz