Pozvání k modlitební novéně za rodiny

Milí bratři a sestry v Kristu,

rád bych vás dnes všechny pozval k účasti na zvláštní modlitební novéně za rodiny naší diecéze. Novéna se bude konat od 2. do 10. května 2024 a bude spojena s putováním relikvií blahoslavené rodiny Ulmových, které se podařilo získat pro poutní místo Maria Hilf. Jedná se o první blahořečenou rodinu v historii církve. Tato rodina žila svou víru tak opravdově, že pro pomoc bližnímu byla za nacismu společně připravena o život: rodiče, děti, a dokonce nenarozené dítě v lůně matky. Relikvie této rodiny budou v poutním chrámu na Maria Hilf slavnostně uloženy během pouti rodin 11. května 2024.

I dnes čelí naše rodiny mnoha nesnadným výzvám, které bývají příčinou krizí víry a vztahů. Proto se nám v blahoslavené rodině Ulmových nabízí přátelé, kteří se za nás a naše rodiny mohou přimlouvat a vyprošovat nám sílu a odvahu v nesnadných situacích.

K modlitební novéně se mohou připojit jednotlivci, rodiny i celá společenství. Texty jsou k dispozici na webu diecéze. Každý večer od 20:00 bude společná modlitba také živě přenášena z různých míst diecéze, kde budou přítomny ostatky rodiny Ulmových. Můžete ji sledovat na webu či sociálních sítích diecéze. Zvu vás k osobní účasti na těchto místech, ke sledování přenosu či k soukromé modlitbě podle připravených textů. A také vás už nyní zvu na pouť rodin na Maria Hilf.

Přeji si, aby tato modlitební iniciativa byla časem, kdy naše rodiny najdou novou sílu a inspiraci v Boží přítomnosti a lásce. Nechť tato novéna přinese obnovu a naději do našich domovů a společenství.

S modlitbou a požehnáním

Váš + biskup Martin

 

Plný text modlitební novény ZDE

4._Diecézní_novéna_za_rodiny

Novéna za rodiny. Diecézí poputují ostatky bl. rodiny Ulmových

Poutní místo Maria Hilf získá ostatky bl. Rodiny Ulmových. Polské mučedníky nacismu, kteří doma ukrývali židy, církev blahořečila loni na podzim. Biskup Martin zve celou diecézi k duchovní přípravě na slavnostní umístění ostatků na Maria Hilf, které se uskuteční při Pouti rodin 11. května. Připravena je novéna s modlitebními setkáními na devíti místech v diecézi.

Nacisté za druhé světové války vyvraždili rodiče Josefa a Viktorii Ulmovy spolu s jejich sedmi dětmi – jedno z nich se teprve mělo narodit. „Maria Hilf je poutní místo modliteb za nenarozený život,“ připomíná rektor tamního poutního kostela P. Mariusz Jończyk, proč se snažil relikvii nedávno blahořečené rodiny získat. Podařilo se a ostatky na poutním místě umístí biskup Martin David při Pouti rodin, která se chystá 11. května.

Jako přípravu celé diecéze na tuto slavnost zve biskupství k modlitbě novény za rodiny, kde budeme prosit bl. Ulmovy o přímluvu. K modlitbě se může kdokoliv připojit jak soukromě (modlitební texty jsou ke stažení ZDE), tak se společenstvím diecéze. Biskup Martin David a jeho vikáři Jan Czudek a Daniel Vícha povedou devět modlitebních setkání ve dnech, které Pouti rodin předchází. Společná modlitba začne ve 20 hodin vždy v některém z kostelů, kde funguje on-line přenos bohoslužeb. K modlitbám se tedy můžete připojit jak osobně, tak on-line na diecézním YouTube a Facebooku (případně na YouTube hostitelských farností).

„Každý den novény je věnován nějaké vlastnosti nebo ctnosti, o kterou chceme v rodinách usilovat a prosit. Budeme se modlit za víru, lásku nebo trpělivost,“ uvádí biskupský vikář pro pastoraci, vzdělávání a evangelizaci P. Daniel Vícha, který novénu připravoval.

V kalendáři na webu ostravsko-opavské diecéze je již uvedeno, kdo kterou modlitbu povede. Biskup Martin se ujme novény v Místku (2. 5.), Českém Těšíně (7. 5.) a ostravské katedrále (10. 5.). Generální vikář Jan Czudek se bude modlit s věřícími ve Štěpánkovicích (4. 5.), Ostravě-Kunčičkách (5. 5.) a Jablunkově (6. 5.). P. Daniel Vícha pojede do Hradce nad Moravicí (3. 5.), Čeladné (8. 5.) a Frýdku (9. 5.).

Článek převzatý z webu doo.cz
Napsal Mgr. Ondřej Elbel, MSc.