U sv. Martina se na současné varhany hraje již 120 let

První zmínky o varhanách v tomto kostele pocházejí z roku 1671. O jejich technickém stavu se však nic nedochovalo. Teprve o 40 let později, z roku 1710 existují zprávy o varhanách, které postavil německý mistr Anton Theodor Agadoni z Halle. V roce 1779 kostel sv. Martina vyhořel a zničeny byly i Agadoniho varhany.

Další varhany se začaly stavět až v roce 1815. Stavěl je Josef Ignác z Králík. Byly dokončeny až v roce 1824. Stavbu zdržoval nedostatek peněz a vzdálenost z Králík do Krnova, neboť mistr docházel do Krnova pěšky.

V roce 1904 byl nástroj podstatně přestavěn. Již bratři Otto a Gustav Riegrové si přáli mít ve svém městě reprezentační nástroj, který by mohli předvádět zákazníkům. Jejich přání však realizoval až jejich nástupce Otto Rieger mladší. Ze starých již opotřebovaných varhan byly použity jen některé řezby, pozitiv a přibližná stavební koncepce. Vše ostatní bylo nové a je zachováno do dnešních dnů.

Z důvodu naklánějící se severní věže a prasklin ve zdivu byl 30. září 1961 vydán stavebním úřadem MNV Krnov příkaz k uzavření kostela. Varhany byly demontovány a uskladněny v kostele Narození Panny Marie. Po složitých jednáních bylo dohodnuto provést zpevnění věže a celkovou rekonstrukci kostela. Po dokončení hrubých prací (v létě 1966) byly varhany opět znovu postaveny a 29. října 1967 (společně s kostelem) vysvěceny.  Odborné práce za podpory Jaroslava Adámka ze závodu Varhany prováděli brigádně varhanáři Antonín Keclík st. a A. Holub. Hodnota provedené práce byla vyčíslena na 80 000 Kčs.

V letech 1991 – 1992 proběhla generální rekonstrukce nástroje a změna pneumatické traktury na elektropneumatickou. Závodem Rieger-Kloss byl za 300 000Kčs  vyroben nový hrací stůl (technické řešení Ludmila Frieslová), ostatní práce byly opět provedeny brigádně. Na rekonstrukci se za koordinace sbormistra Václava Mičky a technického vedení ing. Bohumila Plánského (za Rieger-Kloss) podílelo několik krnovských varhanářů (Josef Keclík, Jaromír Kánský, Vítězslav Slavík, Eva a Jan Kosterovi, Aleš Repka, Petr Kuník, Jan Lednický a řada dalších).  Hodnota dokončeného díla byla odhadnuta na 2 mil. Kčs. Finančně přispěli také bývalí krnovští rodáci z Německa. Kromě jiného zaplatili u dodavatele Aug. Laukhuff kontakty, magnety a kůži (v hodnotě 6 000 DM).

 V r. 1994 byl nástroj ještě rozšířen o další manuál, který daroval ing. Bohumil Plánský.  V současnosti mají tyto varhany 3 manuály a pedál s celkem 46 rejstříky.

Napsal: Václav Mička