Nová publikace Perla Slezska ze Cvilína

Barokní kostel Povýšení sv. Kříže a Panny Marie Bolestné na Cvilíně se ve své více jak 300 leté historii dočkal náležitého ocenění v podobě publikace „Perla Slezska“ od autorů PhDr. Marie Schenkové, CSc. a Mgr. Petra Tesaře.

Tuto knihu osobně představili autoři asi čtyřem stům účastníků Noci kostelů dne 7. 6. 2004.

Marie Schenková, historička umění specializující se na barokní malířství ve Slezsku,  zdůraznila kromě architektury  vysokou úroveň umělecky cenné freskové výmalby od malíře Ecksteina,  díky které se kostel dostal na stránky nejen vlastivědných či uměnovědných publikací, ale i do reprezentativní publikace o rakousko-uherské monarchii z roku 1897. Také oltářní obrazy krnovského měšťana Jindřicha Teubera mají obdivuhodnou uměleckou úroveň. Zmínila se rovněž o dřívějších uměleckých  malbách, které se nezachovaly.

Petr Tesař se věnoval nejen historii, která sahá až do 13. stol.,  ale přiblížil toto místo jako výraz úcty k Panně Marii.

Publikace je bohatě doplněna archivními a současnými fotografiemi, svědčícími také o současných aktivitách, přitahujících poutníky a turistické návštěvníky z různých končin naší země i ze zahraničí.

Barokní poutní chrám, na jehož stavbu v letech 1722-1727   přispěli i místní občané včetně pánů z Lichtenštejna, později ohrožený likvidací za císaře Josefa II., poškozený požárem v 19. stol. a válkou ve 20. stol., přežil díky úsilí obětavých lidí všechna úskalí a stojí zde v plné nádheře doposud. Najdeme zde také osobnosti, které se významně na obnově kostela v poválečné době podílely.

Biskup ostravsko-opavský Martin David v úvodu připomíná, že Cvilín je už po několik staletí cílem poutníků a tedy především místem modlitby….V důvěře v přímluvu, ochranu a pomoc Matky Boží nabývali útěchu a vnitřní sílu pro svou další životní cestu…a děkuje všem, kteří se na vzniku publikace podíleli.

Současný rektor poutního kostela na Cvilíně P. Mgr. Sebastian Gruca OFMConv. ve své předmluvě uvádí: „…Poutníci  zažívají na tomto místě milost přijetí kříže a odevzdání všech bolestí, trápení i starostí Panně Marii Sedmibolestné. Někdy se stávají svědky zázraků uzdravení těla i duše, vztahů v rodinách, v manželství a v nejrůznějších životních situacích, které se zdály zpočátku bezvýchodné…“

Knihu vydala Provincie Řádu minoritů ČR a Zemský archiv v Opavě. Grafickou úpravu provedl Aleš Orlík. Je k dostání u průvodců v kostele na Cvilíně.

Napsala: Mgr. Ludmila Čajanová
Fotografie: Aleš Repka / Noc kostelů 7. 6. 2024, web clovekavira.cz