Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.

Číst více

Nové číslo diecézního zpravodaje OKNO č. 12, naposledy pod taktovkou dlouholetého šéfredaktora Pavla Suidy

Drazí předplatitelé zpravodaje OKNO, dostává se vám do ruky další aktuální vydání s bohatým a inspirativním čtením vydání 12/2022. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí pár stránek z aktuálního čísla. Časopis je k…

Číst více

Nové materiály týdne#12, Sirotci a synové, jsou ve studijní knihovně.

Milé děti a pilní studenti, nové materiály pro další studijní týden#12 jsou právě zveřejněny ve Studijní knihovně. Tématem tohoto týdne jsou Sirotci a synové. Přístup do Studijní knihovny je chráněn heslem s ohledem na…

Číst více

Fotoreportáž z rorátů s dětmi u sv. Martina 3. 12.

V sobotu ráno jsme společně s dětmi mohli prožít roráty včetně atmosféry při svíčkách. Na níže uvedených fotografiích farního fotografa Aleše Repky si můžete prohlédnout pořízené fotografie z tohoto……

Číst více

Setkání seniorů 6. 12. a prosincové Seniorské okénko

Milovaní, přijměte poznání na další setkání společenství 6. 12. v 8.00 po ranní mši svaté na faře u sv. Martina. Téma setkání a zamyšlení na verši 1-18, z 5. kapitoly Janova evangalia, Uzdravení u rybníka……

Číst více

Videoúvod do 2. neděle adventní

Druhá adventní neděle v zamyšlení O. Vojtěcha Kodeta.

Číst více

Žehnání adventních věnců u sv. Martina

Na první adventní neděli v kostele sv. Martina, o druhé mši svaté v 10.00 hod. proběhlo žehnání adventních věnců. Na níže uvedených fotografiích farního fotografa Aleše Repky můžete zhlédnout nejen vlastní žehnání, ale…

Číst více

Co je to advent?

26. listopadu večer vstoupíme do adventní doby a do nového liturgického roku. Jaký je význam tohoto období? Jaké zvyklosti jsou s ním spojeny? Název je odvozený od latinského adventus = příchod. Křesťané se v tomto…

Číst více

Nové materiály týdne#11, Falešné útěchy, jsou ve studijní knihovně.

Milé děti a pilní studenti, nové materiály pro další studijní týden#11 jsou právě zveřejněny ve Studijní knihovně. Tématem tohoto týdne jsou Falešné útěchy. Autorské texty O. Pavla k zamyšlení  jsou doplněné o audio…

Číst více

Servis varhan v kapli Povýšení sv. Kříže na centrálním hřbitově v Krnově

V tomto týdnu na hřbitově v Krnově proběhl servis varhan kostelíka Povýšení sv. Kříže. Ty už nutně potřebovaly vyčistit a naladit. Práce provedl varhanář Ivan Bok. „Jde o barokní nástroj postavěný v roce 1732 opavským…

Číst více

Nové materiály týdne#10.B, Záchrana v době chaosu a krize víry, jsou ve studijní knihovně.

Milé děti a pilní studenti, nové materiály pro další studijní týden#10.B jsou právě zveřejněny ve Studijní knihovně. Tématem tohoto týdne je Záchrana v době chaosu a krize víry. Autorské texty O. Pavla k zamyšlení  jsou…

Číst více

Pozvání na adventní duchovní obnovu pro dívky a mladé ženy

Nedaleko Krnova, ve Městě Albechticích v kláštere sester Boromejek proběhne 9. - 11. prosince 2022 Adventní duchovní obnova pro dívky a mladé ženy. Obnovu povede P. Petr Kříbek.

Číst více

Roráty u sv. Martina od 1. 12.

V nadcházející adventní době jste zvání na rorátní mše svaté. Kostel sv. Martina, vždy v 7.00 hodin, 01. 12., 03. 12. / s dětmi a rodinami, 08. 12., 15. 12., 22. 12. Kostel Narození Panny Marie / klášterní kostel u…

Číst více

Farní sportování od 27. 11. v tělocvičně Gymnázia Krnov

Jste připraveni na nové farní sportování? První volejbalové setkání se uskuteční v neděli 27. 11. v 17:50 Sraz Smetanův okruh 19/2 vchod od vstupu do zámku. Přihlášení na tel. 728 547 847

Číst více

Nově pozlacená socha Panny Marie opět na svém místě

Dnes, 15. 11. 2022 byla u kostela sv. Martina na sloup umístěna pozdně barokní socha Panny Marie Immaculaty, která je nově pozlacená. Pochází z počátku 80. let 18. století a jedná se o dílo významného slezského sochaře…

Číst více

Ohlédnutí za svatomartinskou poutí v Krnově

Stovky lidí se 13. 11. 22 před polednem sešly u farního kostela, aby byly svědky příjezdu svatého Martina. Ten, coby římský voják, daroval polovinu svého pláště žebrákovi a dostal klíč od bran našeho města, aby jej mohl…

Číst více

Nové materiály týdne#10, Mateřská Boží láska, jsou ve studijní knihovně.

Milé děti a pilní studenti, nové materiály pro další studijní týden#10 jsou právě zveřejněny ve Studijní knihovně. Tématem tohoto týdne je Mateřská Boží láska. Autorské texty O. Pavla k zamyšlení  jsou doplněné o audio…

Číst více

Nové číslo diecézního zpravodaje OKNO č. 11

Drazí předplatitelé zpravodaje OKNO, dostává se vám do ruky další aktuální vydání s bohatým a inspirativním čtením vydání 11/2022. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí pár stránek z aktuálního čísla. Časopis je k…

Číst více

Stolní kalendáře 2023 v sakristii u Sv. Martina

Drazí farníci, rok 2023 se blíží a jako každý rok vám v sakristii kostela sv. Martina nabízíme k prodeji stolní nebo nástěnné kalendáře. V galerii můžete vidět náhled přední strany a dále vnitřního kalendária pro…

Číst více

Pozvání na svatomartinskou pouť 13. 11. v Krnově u sv. Martina

Všichni jste zvání v neděli 13. 11. 2022 na svatomartinskou pouť. Začínáme slavnostní mší svatou  v kostele sv. Martina v 10.00 hodin. Po mši svaté v 11.00 přijede na prostranství před kostelem sv. Martin. V podání…

Číst více

Setkání seniorů v úterý 8. 11. po mši svaté v 8.00

V listopadu 2022 se sejdeme v úterý 8. 11. na faře u sv. Martina po ranní mši svaté, téma setkání je evangelium Jan 4, 1-26, Setkání se samařskou ženou. V letošním roce jsme připravili materiály pro seniorská…

Číst více

Nové materiály týdne#9, Vidět smysl bolesti, jsou ve studijní knihovně.

Milé děti a pilní studenti, nové materiály pro další studijní týden#9 jsou právě zveřejněny ve Studijní knihovně. Tématem tohoto týdne je Mateřská Boží láska. Autorské texty O. Pavla k zamyšlení  jsou doplněné o audio…

Číst více

Světice měsíce, sv. Alžběta Durynská, 17. 11.

Životy světců narozených v tomto či minulém století, nebo dokonce i před více než stovkami let nám mohou být stále živým příkladem pro těsnější vztah s Kristem a inspirací pro službu bližním. Sv. Alžběta Durynská,…

Číst více

Pozvání na Večer chval 12. 11. v Krnově u sv. Martina

V předvečer oslavy svátku patrona farnosti sv. Martina vás zveme na Večer chval. Začátek v 17.00 v kostele sv. Martina. Po skončení jste zváni na faru na čaj a buchtu. Srdečně zvou pořadatelé – mládež děkanátu……

Číst více

Společenství seniorů při úklidu kostela sv. Kateřiny v Krasově

Společenství seniorů není jen o setkání "u kafíčka", ale umí také přiložit ruku k dílu. V posledním říjnenovém týdnu předvedli členky obdivuhodný výkon pro úklidu kostela sv. Kateřiny v Krasově. Všem patří velké…

Číst více

Nové materiály týdne#8 ve studijní knihovně. Tématem týdne je Odpuštění

Milé děti a pilní studenti, nové materiály pro další studijní týden#8 jsou právě zveřejněny ve Studijní knihovně. Tématem tohoto týdne je odpuštění. Autorské texty O. Pavla k zamyšlení  jsou doplněné o audio nahrávku,…

Číst více

Benefice pomohla přispět na varhany v kostele sv. Benedikta v Krnově-Kostelci

Slavnostní večer Dne české státnosti 28. září, jenž je i svátkem přemyslovského knížete sv. Václava – patrona Čech a Moravy, zahájila v kostele sv. Benedikta česká hymna. Účastníci benefičního koncertu si společně s…

Číst více

Nové fotografie poutního místa Cvilín v podzimním slunci

Farní fotograf Aleš Repka nafotil při svých toulkách okolo Krnova poutní místo Cvilín v podzimně vybarvené atmosféře. Mnohdy máme pocit, že to pravé dobrodružství nebo duchovní prožitek můžeme zažít jen mimo domov,…

Číst více

Do kategorie KOSTELY zařazena kaple Panny Marie v Chomýži

Kapli Panny Marie v Krnově Chomýži kromě toho, že je duchovním místem, můžeme také vnímat jako němého svědka doby, pamětníka na generace lidí, kteří zde žili před druhou světovou válkou. Opravu před léty inicioval dnes…

Číst více

Nové materiály ve studijní knihovně. Jak reaguji na svůj hněv, týden #7

Milé děti a pilný studenti, nové materiály pro studijní týden#7 jsou právě zveřejněny ve Studijní knihovně. Tématem tohoto týdne je hněv a jeho ovládnutí. Autorské texty O. Pavla k zamyšlení  jsou doplněné o audio…

Číst více

Ve věku 88 let zemřel P. Václav Turza

Ve věku 88 let zemřel v pondělí 17. října P. Václav Turza. Rodák z Havřic u Uherského Brodu v minulosti působil v několika farnostech ostravsko-opavské diecéze - kupř. v Krnově, ve Slezských Rudolticích či v Hrozové.…

Číst více

Zrušená večerní páteční mše svatá 21. 10. v kostelích sv. Martina a sv. Benedikta

V pátek 21. 10. nebude večerní mše svatá v kostelích sv. Martina a sv. Benedikta z důvodu posledního rozloučení se zesnulým P. Václavem Turzou, které proběhne v 15.00 v klášterním kostele Narození Panny Marie v……

Číst více

Ohlédnutí za nedělní drakiádou

Drazí farníci a milé děti, v neděli 16. 10. odpoledne proběhla dětská farní Drakiáda na cvilínském kopci. Počasí bylo příznivé, dostatečně větrné a kopec nad Krnovem poskytoval také krásné výhledy na Jeseníky. Atmosféra…

Číst více

Drakiáka již tuto neděli, nejen pro malé

Milé děti, již v tuto neděli 16. 10. přijďte před 15.30 hod k faře u sv. Martina. Půjdeme společně pouštět draky, zřejmě směrem k Cvilínu na louku, kde se v zimě sáňkuje. A pokud nemáte svého draka, nezoufejte, určitě…

Číst více

Svatohubertská pouť na Cvilíně dne 15. 10. 2022

Okresní myslivecký spolek pořádá dne 15. 10. 2022 na Cvilíně Svatohuberstvkou mši svatou. Zahájení bude v 10.00 mší svatou, troubenou a se zpěvy. Hlavním celebrantem bude P. Mrg. Pavel Obr.

Číst více

Nové číslo diecézního zpravodaje OKNO č. 10

Drazí předplatitelé zpravodaje OKNO, dostává se vám do ruky další aktuální vydání s bohatým a inspirativním čtením vydání 10/2022. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí pár stránek z aktuálního čísla. Časopis je k…

Číst více

Ohlédnutí za sobotní mší svatou v kapli Panny Marie v Krnově Chomýži

Drazí farníci, v sobotu 8. 10. 2022 jsme společně oslavili mši svatou v kapli Panny Marie v Krnově Chomýži. Kaple přiléhá k zdevastovanému původnímu hřbitovu, který je po dlouhá desetiletí nepoužívaný, zanedbaný a o…

Číst více

Ohlédnutí za nedávnými aktivitami společenství krnovských seniorů

Drazí farníci, dovolte nám sdílet krátké ohlédnutí za nedávnými aktivitami společenství krnovských seniorů jejich očima. Na konci prázdnin proběhl výlet na Osoblašsko s cílem navštívit některé tamní kostely. Dále…

Číst více

Mše sv. k poctě sv. Františka v klášterním kostele u Minoritů

Dne 4. 10. 2022 byla slavena mše svatá k poctě sv. Františka v klášterním kostele Narození Panny Marie. V níže zveřejněné fotogalerie můžete shlédnout momenty zachycené farním fotografem Alešem……

Číst více

Mimořádná mše svatá bude v sobotu 8. 10. v 15.00 v kapli Panny Marie v Krnově Chomýži.

Mimořádná mše svatá bude v sobotu 8. 10. v 15.00 v kapli Panny Marie v Krnově Chomýži.

Číst více

Světec měsíce, bl. Karel I. Habsburský, 21. 10.

Životy světců narozených v tomto či minulém století nebo dokonce i před více než stovkami let nám mohou být stále živým příkladem pro těsnější vztah s Kristem a inspirací pro službu bližním. bl. Karel I. Habsburský,…

Číst více

Diecézní pouť ve Frýdku bude 1. října tematicky provázet sv. Terezie z Lisieux

Kreativní program pro děti, přednášky pro dospělé, společná modlitba růžence a mše svatá s biskupem Martinem Davidem. To slibuje letošní Diecézní pouť ve Frýdku, na níž bude možné vyjít i pěšky. Cílem všech poutníků…

Číst více

Ve středu 28. 9. bude u sv. Martina mše svatá v 17.00

Ve středu, 28. září, na sv. Václava, bude ve farním kostele sv. Martina mše svatá mimořádně v 17.00. V Krnově-Kostelci bude mše svatá v 17.00 a v 18.30 začne benefiční koncert, na který jste srdečně……

Číst více

Vystoupení chrámového sboru 28. 9. u sv. Benedikta

Milí farníci a příznivci duchovní hudby, přijměte pozvánku na poslední koncert v rámci festivalu SETKÁNÍ S DUCHOVNÍ HUDBOU, jenž se uskuteční na státní svátek sv. Václava, tj. 28. září, v 18.30 v kostele sv. Benedikta v…

Číst více

Prohlášení biskupů ke komunálním a senátním volbám

K blížícím se senátním a komunálním volbám, které se konají 23. a 24. září 2022, vydal pražský arcibiskup a předseda ČBK Jan Graubner jménem všech českých a moravských biskupů prohlášení. Text se četl v kostelích při…

Číst více

Pouť seniorů 21. 9. v Ostravě

Milý farníci, přijměte pozvánku na Pouť seniorů, která se uskuteční 21. 9. 2022 v 9.30 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Mši svatou předchází možnost svátosti smíření od 9.00. Po mši je zajištěno občerstvení na…

Číst více

Nové číslo diecézního zpravodaje OKNO č. 9

Drazí předplatitelé zpravodaje OKNO, dostává se vám do ruky další aktuální vydání s bohatým a inspirativním čtením vydání 9/2022. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí pár stránek z čísla 9/2022. Časopis je k…

Číst více

Cvilínské schody

Hlavní pouť na Cvilín 16.-18. 9.

Bratři a sestry, přijměte pozvání na Cvilín, kde ve dnech 16.-18.9. proběhne hlavní pouť v poctě Panně Marie Bolestné a Povýšení Svatého Kříže. V pátek proběhne komentovaná prohlídka kostela a varhany koncert. V sobotu…

Číst více

Varhaní koncert na Cvilíně 16. 09.

Bratři a sestry, přijměte pozvání na Cvilín, kde v pátek 16. 9. 2022 v 18.20 proběhne varhanní koncert duchovní hudby v podání paní Daniely Šulyové a Jakuba Osadníka. Koncertu bude předcházet v 18.00 komentovaná…

Číst více

Tichá adorace za Ukrajinu 14. 09.

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém…

Číst více

Evropský den pro židovskou kulturu v Krnově 13. 09.

U příležitosti Evropského dne pro židovskou kulturu pořádá obec okolo krnovské synagogy dne 13. 9. 2022 Den pro Izrael. Srdečně jsou zváni všichni její příznivci.

Číst více

20 let Teologického konviktu v Olomouci

V pondělí 12. září 2022 proběhne v Olomouci oslava 20. výročí působení Teologického konviktu (TK) v tomto městě. Akce se zúčastní i ostravsko-opavský biskup Martin David a řada kněží-absolventů z naší diecéze.…

Číst více

V neděli 11. 9. bude u sv. Martina pouze jedna mše svatá v 7.00

V neděli 11. 9. bude mimořádná poutní mše svatá v 10.00 v klášterním kostele Narození Panny Marie (u minoritů) k památce Jména Panny Marie. Z tohoto důvodu bude u Svatého Martina pouze jedna mše svatá, a to v 7.00…

Číst více

Světec měsíce září, 12. 9. sv. Kvido

Životy světců narozených v tomto či minulém století nebo dokonce i před více než stovkami let nám mohou být stále živým příkladem pro těsnější vztah s Kristem a inspirací pro službu bližním. Sv. Kvido, který má svátek v…

Číst více

Výuka náboženství na faře v novém školním roce 2022 / 23

Milé děti, čas letních prázdnin pomalu končí a s ním přichází nový školní rok. Přijměte pozvání k prohloubení vašeho vztahu s Ježíšem. Důležité je odevzdat přihlášku do 31. 8. 2022. V tištěné podobě ji můžete získat v…

Číst více

Otevřené chrámy také v Krnově

Otevřené chrámy je projekt, který už šestým rokem zpřístupňuje sakrální památky všem turistům a poutníkům. Letos nově i na webu www.otevrenechramy.cz. Šestý ročník nabízí 35 kostelů a 2 kostelní věže v celém…

Číst více

Brigáda na hřbitově v Krnově Chomýži

Dobrovolníci z iniciativy Zachraňme Chomýž pořádají v sobotu 20. srpna od 9.00 hodin brigádu pro veřejnost v areálu hřbitova v Chomýži. Nářadí a drobné občerstvení bude zajištěno, s sebou si mají zájemci vzít pouze…

Číst více

Srpnové Seniorské okénko

Milovaní, někteří z vás dostávají do svých e-mailových schránek měsíčník Seniorské okénko, které připravuje Centrum pro rodinu a sociální péči. Ti z vás, kteří jej neznají, si o jeho aktuální vydání mohou zdarma napsat…

Číst více

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. – 14. 08. 2022

Ikdyž je naše mládež a děti od sv. Martina na farním táboře, přijměte prosím pozvánku na právě vrcholící Celostátní setkání mládeže (CSM). V sobotu je den pro rodiny a v neděli 14.8. bude mít v 10.00 na závěrečné mši…

Číst více

Světec měsíce, 16. 8. sv. Roch

Životy světců narozených tomto či minulém století nebo dokonce i před stovkami let nám mohou být živým příkladem pro těsnější vztah s Kristem a inspirací pro službu bližním. Sv. Roch, který má svátek v tomto měsíci, nám…

Číst více

Maxmiliánovská pouť na Cvilín 13. 08. 2022

Před svátkem zakladatele hnutí Rytířstva Panny Marie Neposkvrněné (Millitia Immaculata) sv. Maxmiliána Kolbeho, Vás srdečně zveme na pouť na Cvilín u Krnova, která se koná v sobotu 13.8.2022 od 11.00.

Číst více

Tradiční narozeninový koncert Štěpána Raka 7. 8. 2022 na Cvilíně

Tradiční narozeninový koncert Štěpána Raka se uskuteční v rámci festivalu Setkání s duchovní hudbou dne 7. 8. 2022 na Cvilíně. Štěpán Rak, světoznámý kytarový virtuos, skladatel, profesor Akademie muzických umění, bude…

Číst více

Slavnost Porciunkule v Jablunkově, Krnově a Opavě

V úterý 2. srpna budou jablunkovské alžbětinky a krnovští a opavští minorité slavit slavnost Porciunkule, s níž se mj. pojí také možnost získání plnomocných odpustků. S jablunkovskými alžbětinkami a také věřícími oslaví…

Číst více

Kniha Svatá Filoména, Tichá růže mučednictví, v prodeji

Příběh sv. Filomény poutavě zpracoval ve své nové knize SVATÁ FILOMÉNA, Tichá růže mučednictví, náš farník, pan Libor Rösner. Mimořádně ji můžete zakoupit tuto neděli 24. 7. 2022 v sakristii kostela sv. Martina za 200,-…

Číst více

Nové číslo diecézního zpravodaje OKNO č. 7-8/2022

Drazí předplatitelé zpravodaje OKNO, dostává se vám do ruky aktuální letní dvojčíslo s bohatým a inspirativním čtením s označením 7-8/2022. V přiložené fotogalerii je k nahlédnutí pár stránek z vydání. Časopis je k…

Číst více

Nedělní mše svatá Františkánského setkání mládeže na Cvilíně

Při nedělní mši svaté 25. františkánského setkání mládeže v Krnově na Cvilíně stanuli u oltáře: o. Sebastian Gruca, OFMConv, o. Vladimír Hubálovský, OFMConv, o. Stanislav Gryń, OFMConv. Foto: Aleš……

Číst více

30 let působení Charity Krnov

Dne 25. 6. 2022 se konala velká připomínka 30letého působení Charity Krnov. Oslava probíhala v kostele sv. Martina, kde bylo možno vyslechnout přednášky o poslání a činnosti Charity a taky o poutní cestě charitních…

Číst více

Slavnost Těla a Krve Páně v Krnově

Dne 16. 6. 2022 jsme společně prožili slavnost Božího Těla a Krve Páně. V tento den byla jediná mše svatá, a to na Cvilíně v 18.00. Po mši svaté prošel okolo kostela eucharistický průvod se čtyřmi zastaveními. Foto:…

Číst více

Noc kostelů 2022 v Krnově

Dne 10. 6. 2022 proběhla tradiční Noc kostelů v celé České republice. Ne jinak tomu bylo i v Krnově. Ve fotogalerii jsou zachyceny momentky nejen z našeho farního kostela sv. Martina, ale také z Židovské synagogy,…

Číst více

Svatodušní vigilie se mší svatou u Minoritů

Dne 4. 6. 2022 byla sloužena mše svatá v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie P. MUDr. ThLic. Bogdanem Sikorou, OFMConv, P. Sebastianem Grucou, OFMConv, a P. Mgr. Pavlem Obrem. Po mši svaté následovala svatodušní…

Číst více

Dopis biskupa k Diecéznímu mzdovému a solidárnímu fondu

Biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze, informuje věřící o zřízení Diecézního mzdového a solidárního fondu, který podpoří financování platů duchovních. Tento krok podrobně rozebírá v…

Číst více

Benefiční koncert na podporu Ukrajiny

Dne 23. 4. 2022 se uskutečnil v Koncertní síni sv. Ducha v Krnově již XVI. benefiční koncert Krnovského chrámového sboru pod vedením Václava Mičky. Benefiční koncerty pro Ukrajinu pořádá Římskokatolická farnost ve…

Číst více

Pastýřský list apoštolského administrátora ke slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze, adresuje v den Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně věřícím pastýřský list. Dopis biskupa se bude číst v neděli 17. dubna ve všech kostelích diecéze.…

Číst více

Velikonoční vigilie u sv. Martina

Dne 16. 4. 2022 na Bílou sobotu jsme společně prožili Slavnost Zmrtvýchvstání. Velikonoční vigilie začala po soumraku shromážděním farníků před sv. Martinem ve 20 hodin. Foto: Aleš Repka

Číst více

Velkopáteční křížová cesta na Cvilín

Křížová cesta v Krnově s vynesením kříže od farního kostela sv.Martina, průvod městem k poutnímu kostelu Panny Marie Bolestné na Cvilíně. Foto: Aleš Repka

Číst více

Květná neděle v poutním kostele Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně

Letošní Květná neděle vyšla na 11. 4. 2022. V obrazové galerii je zachycena mše svatá s žehnáním ratolestí na Cvilíně. Foto: Aleš Repka

Číst více

24 hodin pro Pána u sv. Martina

Dne 25. 3. 2022 se konal v Krnově v kostele sv. Martina večer chval a modliteb za Ukrajinu se mší svatou.

Číst více

Pobožnost křížové cesty pro děti v kostele sv. Martina

Dne 6. 3. 2022 se konala v kostele sv. Martina v Krnově Pobožnost křížové cesty.

Číst více

Mše svatá s žehnáním adventních věnců v kostele sv. Martina

Mše svatá na první neděli adventní je spojená s tradičním žehnáním adventních věnců. Fotografie jsou ze mše svaté slavené dne 28. 11. 2021 od 10.00. Foto: Aleš Repka

Číst více

Biřmování ve farním kostele sv. Martina

Po více než roční přípravě a po několika letech odmlky udělil biskup Mons. Mgr. Martin David v našem farmím kostele sv. Martina svátost biřmování čtrnácti biřmovancům. Slavnostní mše svatá byla sloužena dne 24. 10. 2021…

Číst více

Transitus sv. Františka u Minoritů

V klášterním kostele Narození Panny Marie po mši svaté bylo možné prožít transitus. Transitus – je pobožnost, která se koná 3. října podvečer. Tehdy se duchovní synové a dcery sv. Františka shromažďují, aby si…

Číst více

Hlavní pouť farnosti na Cvilín

V neděli 12.9.2021 jsme slavili na poutním místě Cvilíně hlavní pouť knovízské farnosti. Mši svatou k poctě Panny Marie Sedmibolestné, která byla zakončena svátostným požehnáním, hlavním celebrantem P. Sebastian Gruca,…

Číst více

Křížová cesta před hlavní poutí farnosti na Cvilíně

Hlavní pouť na Cvilíně v Krnově předchází Křížová cesta, která byla vedena P. Sebastianem Grucou, OFMConv. a spolubratry minority.
Foto: Michael Bujnovský / web Člověk a víra

Číst více