Aktuální změny v programu bohoslužeb

👉 Žádné změny nebo výjimky nejsou ohlášeny. Program bohoslužeb v jednotlivých kostelích dle pravidelného rozpisu.

👉 Zpravidla půl hodiny před každou mší svatou lze přistoupit ke svátosti smíření nebo v jinou dobu po domluvě s knězem.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy. Od 23. 8. 2023 nebudou zde ve středy mše svaté. V ostatní dle dle rozpisu

Pravidelný program bohoslužeb v Krnově a okolí

Farní kostel sv. Martinav Krnově

Pondělí 18:00
Úterý 7:00
Středa 18:00
Čtvrtek 7:00
Pátek 18:00
Sobota 7:00
Neděle 7:00 10:00

Klášterní kostel Narození Panny Marie v Krnově

Pondělí 7:00
Úterý 18:00
Středa 7:00
Čtvrtek 18:00
Pátek 7:00
Sobota 18:00
Neděle 19:00

Poutní kostel Povýšení Sv. Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně

Neděle 10:00

Kostel sv. Benedikta v Krnově Kostelci

Neděle 8:00
Středa dočasně zrušeno 17:00
Pátek 17:00

Kostel sv. Kateřiny v Krasově

Neděle 9:30

Kostel sv. Mikuláše v Úvalně

Neděle 8:30