Aktuální změny v programu bohoslužeb

👉 Poutní mše svatá v Chomýži bude v sobotu 14. 10. 23 v 15.00 hod.

👉 V Krnově Kostelci v kostele sv. Benedikta začaly od pondělí 7. 8. 2023 restaurátorské práce na kazatelně. Zároveň probíhá oprava varhan. Po dobu opravy se bude hrát na klávesy. Od 23. 8. nebudou zde ve středy mše svaté. V ostatní dle dle rozpisu.

Pravidelný program bohoslužeb v Krnově a okolí

Farní kostel sv. Martinav Krnově

Pondělí 18:00
Úterý 7:00
Středa 18:00
Čtvrtek 7:00
Pátek 18:00
Sobota 7:00
Neděle 7:00 10:00

Klášterní kostel Narození Panny Marie v Krnově

Pondělí 7:00
Úterý 18:00
Středa 7:00
Čtvrtek 18:00
Pátek 7:00
Sobota 18:00
Neděle 19:00

Poutní kostel Povýšení Sv. Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně

Neděle 10:00

Poznámka: Zde je odkaz na stránky kostelcvilin.cz a poutě plánované pro rok 2022.

Kostel sv. Benedikta v Krnově Kostelci

Neděle 8:00
Středa dočasně zrušeno 17:00
Pátek 17:00

Kostel sv. Kateřiny v Krasově

Neděle 9:30
Dne 30. 10. 2022 obnoveny pravidelné bohoslužby.

Kostel sv. Mikuláše v Úvalně

Neděle 8:30